AIJA: Opatření COVID-19 musí zohledňovat základní lidská práva

Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA) je hluboce znepokojena rizikem porušování zásad právního státu, demokracie a základních práv, které vyplývají z přijetí některých mimořádných opatření přijatých za účelem řešení pandemických rizik.

Nouzová opatření by měla být omezena na to, co je nezbytně nutné a přiměřené, a to na omezenou dobu, měla by být podrobována pravidelnému přezkumu, měla by být v souladu s výše uvedenými zásadami a s mezinárodním právem. Neměla by omezovat svobodu projevu ani svobodu tisku.

Pokud jsou porušeny zásady právního státu, demokracie a základní práva jednou, může být po ukončení mimořádné situace velmi obtížné vrátit se do původního stavu.

AIJA oceňuje iniciativy několika evropských zemí, stejně jako Rady advokátních komor Evropy (CCBE), jejichž cílem je upozornit politiky a zákonodárce na úrovni evropské, stejně jako na úrovni členských států EU, na některá zjevná ohrožení právního státu:

Obavy evropských právníků a advokátů ohledně opatření COVID 19 https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/covid-19/100420-Letter-to-Mrs-U-von-der-Leyen.pdf

Prohlášení několika evropských zemí

https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden

AIJA vyzývá všechny své členy, stejně jako mladé právníky z celého světa, aby aktivně přispěli k ochraně a jako mladí profesionálové podnikli osobně kroky k ochraně zásad právního státu, lidských práv a demokratických hodnot.

AIJA doporučuje, aby její členové a mladí právníci provedli následující konkrétní kroky:

– využili stávající, zejména soudní, mechanismy k ochraně výše uvedených hodnot,

– zahájili diskusi s místními advokátními komorami o významu ochrany lidských práv a právního státu v obtížných časech,

– přispěli k obraně těchto hodnot v občanském životě.

AIJA je jedinou celosvětovou organizací věnovanou právníkům a podnikovým právníkům ve věku do 45 let. Od roku 1962 umožňuje AIJA mladým právníkům v mimořádném rozsahu, aby se navzájem setkávali, učili a rozvíjeli.

Sekce AIJA, která se zabývá lidskými právy, podporuje právo všech právníků na svobodný výkon své profese. Tato sekce podporuje právo každého jednotlivce na právní zastoupení a spravedlivý proces, stejně jako ochranu právního státu.

Celé znění výzvy naleznete zde: https://www.aija.org/en/news/art288

 

Zdroj: AIJA

Foto: Pixabay 

 

Go to TOP