Krajský soud v Ústí na Labem počítá s uvolněním režimu od května

Do konce dubna platí mimořádná opatření u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Od května se počítá s postupným návratem do normálního režimu. Řada soudních jednání byla kvůli opatřením proti koronaviru přesunuta, mimo jiné s ohledem na vyšší věk přísedících. Nové termíny některých jednání ještě nejsou dány.

S rozšiřující se epidemií nového typu koronaviru bylo soudům doporučeno odročit všechna soudní jednání, při kterých jsou účastníci přítomni, vyjma těch, kde odklad není možný z důvodu pevně stanovených zákonných lhůt anebo kde to nepřipouští povaha věci či jiné okolnosti hodné zvláštního zřetele. „Toto doporučení bylo vydáno napříč všemi agendami,“ uvedl mluvčí soudu Jiří Barč.

Soud podle mluvčího plně respektuje zdravotní rizika spojená s pandemií nového typu koronaviru a ohrožení starší věkové skupiny byl jeden z důvodů pro omezení provozu a přesouvání termínů soudních jednání.

S ohledem na odklad věcí lze podle mluvčího očekávat, že se dočasně prodlouží délka některých řízení. „Avšak žádné zásadní dopady soud neočekává,“ uvedl.

Zavedená mimořádná opatření včetně měření teploty u vstupu na soud laická i odborná veřejnost přijala podle Barče bez větších problémů a jsou nadále respektována. „Zároveň se na probíhajících jednáních maximálně dodržují hygienická pravidla a tam, kde je to možné, přistupuje soud k provádění jednání prostřednictvím videokonferenčního zařízení,“ doplnil mluvčí.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP