Průběžná informace ČAK ke zrušeným termínům advokátních zkoušek

Odbor výchovy a vzdělávání České advokátní komory vydal průběžnou zprávu ke zrušeným termínům advokátních zkoušek v souvislosti s přijatými vládními opatřeními a vyhlášením nouzového stavu.

Vážené advokátní koncipientky a koncipienti,

v návaznosti na předchozí informace Zkušební komise ČAK ze dne 10. března, 13. března a 14. dubna 2020, k prodloužení nouzového stavu prozatím do 30. dubna 2020 a k přijatým opatřením proti šíření nákazy Covid-19, byla ponechána v platnosti dosavadní publikovaná rozhodnutí, kterými byly prozatím odloženy na neurčito termíny advokátních zkoušek původně plánované v termínu březen/duben a květen/červen 2020, písemné vstupní testy a plánované vzdělávací akce v těchto měsících.

V případě, že Vláda ČR neprodlouží nouzový stav přes datum 30. dubna 2020, a jakmile to zdravotní omezení a administrace zkoušek umožní, budou stanoveny nové termíny odložených termínů advokátních zkoušek a dalších akcí.

Tyto termíny budou stanoveny s ohledem na hygienické normy, které budou platné a které budeme muset dodržet – tedy např. maximální počet osob ve zkušební místnosti, dodržení předepsaných odstupů mezi kandidáty, větratelnost a dezinfekce zkušebních prostor atd.

Termíny budou dále ovlivněny stěhováním odboru výchovy a vzdělávání z paláce Dunaj v důsledku rekonstrukce do jiných prostor, počtem zkušebních komisařů a nutností dodržení lhůt pro včasné vyrozumění zkušebních komisařů a advokátních koncipientů. Navíc aktuálně není možné řešit ubytování ani stravování zkušebních komisařů a kandidátů, což ovlivňuje celou situaci a organizaci zkoušek.

I přes výše uvedené se snažíme, aby advokátní zkoušky proběhly co nejdříve, jakmile to situace umožní. Naším zájmem je, aby nedošlo ke zbytečnému prodlužování koncipientské praxe kvůli této mimořádné situaci.

Konání náhradních termínů tak nevylučujeme v průběhu letních měsíců. Pro upřesnění, kandidáti na náhradní termíny budou zařazováni tak, jak byly odloženy jednotlivé termíny, tedy nejdříve se bude konat náhradní termín pro zrušený termín březen/duben a následně květen/červen.

Odbor výchovy a vzdělávání bude veškeré aktuální a dostupné informace postupně uveřejňovat na webových stránkách ČAK, Twitteru a v Advokátním deníku ČAK.

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK

Foto: redakce AD

Go to TOP