Respirátory od advokátů předala ČAK do domovů seniorů a alzheimer center

Sedm tisíc respirátorových masek KN 95 dnes zástupci České advokátní komory (ČAK) předali v administrativním sídle Domova Alzheimer, které je rozdistribuuje do desítek domovů seniorů a alzheimer center napříč Českou republikou. Půjdou tam, kde jsou dnes nejvíce zapotřebí, do zařízení, jejichž klienti a personál stojí nejníže v „ochranném řetězci“ a dostatečné pomoci státu se jim zde stále nedostává.

ČAK již před časem prostřednictvím kolegy advokáta Mgr. Roberta Plicky a jeho klienta, přímého dovozce z Číny, obstarala několik tisíc prostředků osobní ochrany pro advokáty. Nákup byl realizován jen za cenu výrobce v Číně a náklady na dopravu do ČR, zcela bez zisku dovozce. Respirátorové masky byly určeny těm advokátům, kteří během pandemie musí konat neodkladné úkony právní služby (úkony v přípravném řízení, návštěvy věznic, účast na neodročených soudních jednáních atd). Klíčem distribuce bylo poměrné zastoupení advokátů v jednotlivých regionech.

Při té příležitosti představenstvo ČAK rozhodlo, že jako pomoc od advokátů zakoupí do zařízení sociálních služeb 7 tisíc stejných respirátorů. Tento typ ochrany by měl zachytit 70-90 % bakterií a virů a je určen pro 6-8hodinovou kontinuální ochranu; při šetrné manipulaci a opatrností ho lze použít i opakovaně a čas účinnosti od celkové doby užití odečítat.

Vše se podařilo realizovat právě dnes, 23. 4. 2020. Ve spolupráci se společností Gratia Futurum 913 a Domova Alzhemeir v Roztokách u Prahy respirátory předal tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp za přítomnosti výše jmenovaného kolegy advokáta Mgr. Roberta Plicky. Pracovníci Domova Alzheimer zajistí následnou distribuci do dalších zařízení sociální péče.

„Je to sice jen kapka v moři jistě potřebné pomoci, ale jsme rádi, že jsme mohli alespoň touto troškou přispět,“ konstatoval při předání Ing. Radku Žádníkovi, členu představenstva Domova Alzheimer tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp.

„Děkuji všem českým advokátům za pomoc. Zatím jsme jen v našich třech zařízeních kvůli pandemii COVID-19 zažili pouze jedinou krizi, ale tehdy jsme během tří dnů vypotřebovali stovku roušek a zůstali jsme bez zásob,“ prohlásil Ing. Žádník s tím, že pomoc obratem rozdistribuují do několika desítek ústavů. Budou zde rozhodně zapotřebí, protože, jak Ing. Žádník poznamenal, do nekonečna jejich klienty v izolaci bez sociálních vazeb držet nemohou; mohlo by se stát, že zdravotní komplikace jim nakonec nezpůsobí virus, ale stesk a samota.

Kam přesně budou respirátory od ČAK distribuovány:

Andrea Kábelová
Foto: archiv ČAK

 

 

Go to TOP