MSp plánuje vypsat tendr na nový systém rejstříku trestů

Ministerstvo spravedlnosti plánuje vypsat v první polovině letošního roku tendr na vytvoření nového informačního systému rejstříku trestů. Výdaje na pořízení systému odhaduje na 43,6 milionu korun bez DPH, provoz pak má stát 21,8 milionu za čtyři roky.

Rejstřík trestů patří k nejvíce využívaným systémům veřejné správy. Eviduje osoby a firmy, které soudy pravomocně odsoudily v trestním řízení. Údaje z rejstříku slouží k prokazování bezúhonnosti a také pro potřeby úřadů a soudů.

Nový systém má být postavený na jednotné platformě a informačních technologiích. Dodavatele chce ministerstvo vybrat v otevřeném zadávacím řízení. Projekt plánuje dokončit do 30. června 2022.

Hlavním cílem projektu je efektivnější podávání informací z rejstříku trestů, zvýšení komfortu práce uživatelů a plná elektronizace trestního řízení. Vyšší automatizace zpracovávaných informací má snížit administrativní zátěž úředníků.

Systém také podle ministerstva umožní sledování anonymizovaných informací a jejich následné využití v rámci trestní politiky státu, a to včetně vytváření zpětných vazeb a sledování efektivity přijatých opatření v oblasti trestní politiky státu.

Nový systém má také odpovídat požadavkům na výměnu informací mezi členskými státy EU. Ministerstvo chce, aby dodavatel zajistil vysoký stupeň kybernetické bezpečnosti a technologicky sjednotil současný informační systém fyzických a právnických osob. Požaduje také, aby převedl licenční práva k vytvořenému systému na stát.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP