Bulletin advokacie č. 4 je koronavirový, ale nákazy se nemusíte bát

Koronavirus, nejfrekventovanější slovo současnosti, je samozřejmě i významným tématem čtvrtého čísla Bulletinu advokacie, které bude i v této tak komplikované době v nejbližších dnech doručován všem svým obvyklým adresátům. 

Z odborných článků jistě připoutá pozornost většiny čtenářů článek Filipa Melzera „Poskytování náhrad za újmy vyvolané krizovými opatřeními v průběhu koronavirové pandemie“; pro jeho vysokou aktuálnost byl článek výjimečně uveřejněn ještě před publikací v BA v Advokátním deníku, kde jej zájemci najdou ZDE.

Nejen „trestaře“ pak v této době jistě zaujme článek Jiřího Jelínka „K trestnímu postihu šíření poplašné zprávy (nejen o koronaviru)“. Dalším trestněprávním příspěvkem, vycházejícím ovšem z praktických zkušeností doby „předkoronavirové“, a to z případů, kdy státní zástupce v rozporu s výslovným zněním zákona rozhodoval o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, byť k tomuto stíhání dal on sám pokyn, je článek Jana Brázdy „Kdy může dozorový státní zástupce zamítnout stížnost obviněného proti usnesení o zahájení trestního stíhání“.

Příspěvkem, který by jistě neměl uniknout čtenářské pozornosti, je nepochybně „Krátké zamyšlení nad novým znaleckým zákonem“ od Bohumila Poláčka. Dlouho očekávaný nový znalecký zákon č. 254/2019 Sb. by měl nabýt účinnosti 1. 1. 2021, a zbývá tedy ještě nějaký čas na opravu souboru závažných legislativně technických chyb, které autor ve svém příspěvku rozebírá a navrhuje v něm i jejich nápravu.

V době „pokoronavirové“, s dosud jen odhadovanými dopady na celosvětovou ekonomiku, by se pak mohl ukázat jako vysoce aktuální článek Tomáše Grygara „Problematické otázky zrušení vyvlastnění dle části šesté vyvlastňovacího zákona“.

I když „díky“ koronaviru byl odložena třetí a čtvrtá fáze EET, která měla původně začít 1. 5. 2020 a která se týká také advokátů, je třeba se na tuto povinnost, jež má začít platit tři měsíce po skončení nouzového stavu, připravovat již teď. Proto v BA č. 4 najdete i druhou část článku Elektronická evidence tržeb u advokáta s praktickým návodem, „jak na to“.

„Díky“ pandemii samozřejmě v BA č. 4 chybí obvyklé pozvánky na odborné i sportovní či společenské akce, ať již pořádané ČAK, nebo jinými subjekty, nechybí ale judikatura, ani recenze.

V aktualitách pak najdete sdělení představenstva ČAK k problematice advokátní mlčenlivosti v souvislosti s tzv. trasováním v rámci inteligentní karantény, při němž se zjišťuje podle údajů o mobilním telefonu, které eviduje příslušný operátor, totožnost osob, které se pohybovaly v blízkosti osoby nakažené koronavirem.

Letošní Velikonoce jsme všichni prožili tak, jako nikdy před tím. Jak ale píše v dubnovém čísle BA předseda ČAK Vladimír Jirousek v závěru svého úvodníku, „kolize nastala, krize je, katarze musí přijít! Na shledanou ve zdravých časech!“

Redakce AD
Foto: Bulletin advokacie

Go to TOP