Soutěž mladých právníků se připravuje na 3. ročník v roce 2021

Ještě před koronavirovou epidemií ve dnech 13. – 14. února 2020 uspořádala Akademie evropského práva (ERA) ve spolupráci s CCBE a Varšavskou advokátní komorou druhý ročník soutěže mladých právníků – Young Lawyers Contest.

Akademie Evropského práva (ERA) je nadace, která se i s podporou prostředků z Evropské unie věnuje akademickému výzkumu práva. Součástí její mise je i umožnění přeshraniční akademické spolupráce, kterou zajišťuje mnoha různými projekty.

Jedním z nich je Young Lawyers Contest pro nedávné absolventy práva, která je spolufinancována z Programu spravedlnosti Evropské unie 2014–2020 a jejím hlavním cílem je propojit mladé právníky z různých evropských zemí, aby měli možnost už v začátcích své profesní kariéry sdílet společné hodnoty, vyměňovat si zkušenosti a diskutovat o nových perspektivách v oblastech jejich společného zájmu, tedy práva.

Soutěže mladých právníků se zúčastnil za podpory ČAK advokátní koncipient Mgr. Miloš Pupik, který se podělil o své zážitky a zkušenosti.

„I když samotná osobní účast na této soutěži probíhala jen dva dny v polovině února v sídle ERA v německém městě Trier, příprava na tuto soutěž začala již několik měsíců předtím. Celkem 36 soutěžících z celé Evropy bylo rozděleno do 12 národnostně smíšených týmů v listopadu 2019, kdy jim byla dána možnost vybrat si téma na prvotní analýzu[1].

Tým, ve kterém jsem působil, si vybral téma veřejných zakázek, a to konkrétně posouzení, jak se aplikuje zásada rovného zacházení při posuzování kriminální minulosti jednotlivých uchazečů konkrétní veřejné zakázky. Stejně jako u dalšího tématu z oblasti ochrany osobních údajů neexistovala na zadanou otázku jednoznačná odpověď, a tak jednotlivé týmy měly za úkol připravit robustní argumentaci jejich právní pozice, kterou následně první den soutěže představily před porotou[2] a ostatními týmy.

Druhá část soutěže se věnovala vyjednávání transakce za klienta, kde se náš tým utkal s dalším týmem, a během tří hodin intenzivních rozhovorů jsme museli najít nejlepší řešení. Závěrečná část celé soutěže probíhala jen mezi dvěma finalisty formou moot courtu, který probíhal na téma přeshraniční spolupráce mezi členskými státy Evropské unie ohledně trestněprávní odpovědnosti fyzických osob.

 

Kromě akademického programu byl zajištěn i bohatý večerní program. A jelikož Young Lawyers Contest ERA organizuje i další rok, svým kolegům rozhodně účast doporučuji. Pokud mají zájem lépe poznat právní problémy z perspektivy cizího právního řadu a chtějí si budovat síť kolegů z celé Evropy, je to ta nejlepší příležitost.“

Příští ročník této soutěže je zatím naplánovaná na 4. až 5. února 2021 a přihlášky jsou vítány mezi 10. dubnem a 1. červencem 2020. Úspěšní kandidáti budou potvrzeni 1. září 2020. Více informací o soutěži je k dispozici na www.younglawyerscontest.eu

redakce AD
Foto: ERA


 

[1] https://younglawyerscontest.eu/format/first-round-written-report-and-oral-defence-session/

[2] https://younglawyerscontest.eu/jury/

Go to TOP