Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z justiční databáze jména účastníků

Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z justiční databáze Infojednání jména účastníků řízení. Veřejnost tak ztratila možnost dovědět se touto cestou, koho se konkrétní soudní jednání týkají. Úřad svůj krok hájí tím, že v budoucnu chce zveřejňovat anonymizovaná rozhodnutí soudů nižších stupňů. Podle tiskového oddělení ministerstva totiž existuje riziko, že by soukromé subjekty mohly rozhodnutí deanonymizovat, a ohrozit tím práva účastníků řízení na ochranu osobních údajů.

V aplikaci Infojednání bylo doposud možné za několik vteřin zjistit jména účastníků konkrétního řízení po zadání příslušného soudu a k tomu spisové značky, nebo místa a dne konání. Nyní už se uživatelům zobrazuje pouze jméno soudce, který příslušnou věc řeší. Novináři a další zájemci z řad veřejnosti se tak budou muset obracet na mluvčí jednotlivých soudů, případně na právní zástupce účastníků.

„Uvedené opatření výlučně souvisí s realizovaným projektem zveřejňování rozhodování soudů nižších stupňů k naplnění závazku ČR vyplývajícího z Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí 2018-2020 k zajištění transparentnosti soudního rozhodování,“ sdělila Lucie Machálková z tiskového oddělení. Uvedla, že součástí projektu je vývoj nástroje pro pseudonymizaci publikovaných rozhodnutí. Nástroj má v maximální míře zajistit jak vypovídající schopnost textu, tak ochranu osobních údajů.

„Některé soukromé subjekty – navzdory opatřením Úřadu pro ochranu osobních údajů, který takové jednání neshledává v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů – dlouhodobě z této aplikace čerpají jak jmenné, tak i číselné spisové údaje, a po jejich strojovém zpracování je ve svých aplikacích veřejně zpřístupňují s adresným jmenným vyhledáváním,“ připomněla Machálková a vysvětlila, že „v kontextu s projektem zveřejňování rozhodování soudů nižších stupňů tak existuje zcela reálné riziko, že práva účastníků řízení na ochranu osobních údajů – zajišťovaná pseudonymizačním nástrojem – mohou tato druhotná zpracování soukromými subjekty ohrozit. A to tím, že publikovaná rozhodnutí budou s odvozeným využitím dat z InfoJednání depseudonymizována. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k tomuto opatření.“

Ministerstvo zdůraznilo, že změny v databázi Infojednání jsou dlouhodobě připravovaným ochranným opatřením. Jako absurdní odmítlo spekulace, že omezení informací záměrně načasovalo na dobu nouzového stavu, aby změny prošly nepovšimnuty.

Jedním ze soukromých subjektů, který na internetu bezplatně nabízí vlastní databázi s přehledem soudních jednání, je aktivista Tomáš Pecina. Na svém webu uvedl, že proti opatření ministerstva zvažuje vhodný právní postup. Vyjádřil ale obavu z toho, že soudy nebudou ochotné tento stav změnit.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay + www.justice.cz

Go to TOP