MSp připravilo návrh zákona, který má zmírnit některé dopady epidemie

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, který umožňuje prominout zmeškané lhůty v soudních řízeních či odložit povinnost podnikatelů podat na sebe insolvenční návrh. Mění také podmínky oddlužení a povoluje zastavit bezvýsledné exekuce. Návrh má zmírnit dopady epidemie koronaviru na účastníky řízení, poškozené, právnické osoby i na oběti trestných činů. Podniky, které se dostanou do nesnází, chce ochránit mimořádným moratoriem.

„Návrh zákona obsahuje některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Připomnělo, že v rámci vyhlášeného třicetidenního nouzového stavu přijal stát omezující opatření, která mají dopad i na řadu oblastí v justici. „Část z problémů je možné překlenout výkladem nebo vyřešit individuálním přístupem soudu v jednotlivých soudních řízeních, část z nich však takový postup neumožňuje a na ně směřuje předkládaný zákon,“ vysvětlilo ministerstvo.

Zákon má nově umožnit soudům prominout zmeškání lhůt i tam, kde to současná právní úprava vylučuje. Stejně má postupovat ministerstvo i ve správních řízeních ohledně práv poškozených nebo obětí trestných činů.

Změny se týkají také insolvenčního práva, protože řada lidí přišla kvůli nouzovému stavu o část příjmů nebo o práci. Podnikatelé, kteří se dostanou do přechodných hospodářských potíží, nově nebudou mít povinnost podat na sebe bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Ministerstvo chce také zakotvit mimořádné moratorium, aby ochránilo provozuschopné podniky, které se pouze v důsledku dočasného výpadku způsobeného mimořádnými opatřeními dostanou do přechodných platebních potíží.

Návrh na mimořádné moratorium bude moci podat insolvenčnímu soudu do 31. srpna 2020 dlužník, který je podnikatelem a který nebyl ke 12. březnu 2020 v úpadku. Návrh musí obsahovat čestné prohlášení, že jde o důsledek opatření kvůli koronaviru. Jestliže soud moratorium vyhlásí, dlužník bude moci namísto dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku.

Ministerstvo v návrhu řeší rovněž oddlužení zahájená před novelou insolvenčního zákona, tedy před loňským květnem. Navrhuje u nich zrušit třicetiprocentní hranici splácení pohledávek, jestliže je dlužník není schopen splatit v důsledku epidemie.

Právnickým osobám pak chce návrh usnadnit rozhodování, protože se nyní jejich orgány často nemohou scházet.

Ministerstvo spravedlnosti požaduje, aby byl návrh přijat v režimu legislativní nouze, zejména aby ho Sněmovna schválila ve zkráceném jednání.

Zdroj: ČTK
Foto: AD

Go to TOP