Ambulance chasers aneb hyeny za humny

Psychologové varovali, že déletrvající karanténa může mít negativní vliv na psychiku člověka, osoby žijící ve svazku manželském nevyjímaje, ale že těch pár dní karantény může mít tak devastující účinky, to asi nepředvídal nikdo… Proto prosím laskavého čtenáře o shovívavost s tímto trochu dada příspěvkem.

Jako ambulance chaser je v Americe označován advokát, který verbuje klienty na místě a v době, kdy se jim stalo nějaké neštěstí. Pro zjednodušení si to představte tak, že advokát nutí svou vizitku a plnou moc k podpisu osobě ležící na nosítkách, nebo si představte advokáta, jak kluše za sanitkou a prezentuje své právní služby osobě v sanitce se nacházející. Ambulance chasing je zapovězen etickými modelovými pravidly American Bar Association (čl. 7.3 American Bar Association Model Rules of Professional Conduct). Hyena je středně velký masožravec, obývající Afriku a Asii, a proslula zejména jako mrchožrout; i hyena má však v přírodě nezastupitelnou roli. V přeneseném slova smyslu se jako hyena označuje člověk, který zneužívá lidského neštěstí nebo na něm parazituje.

A tím se dostáváme ke koronaviru. Je tady, ohrožuje nás, naše rodiny, naše přátele, naše businessy, naše komunity, náš způsob života. A my se s ním pereme. Někdo pacienta v sanitce s nasazením vlastního života ošetřuje, někdo halt za sanitkou kluše, rozhazuje vizitky, plné moci, plánuje žaloby, někteří radí dokonce „zdarma a online“, a hrdinové klávesnice blogískují a mlátí kolem sebe hlava nehlava korožalobami. Jsme silná, pestrobarevná a demokratická občanská společnost, a určitě to všechno uneseme. Někteří vědí, že zadarmo je v životě jen málo věcí, a většinou za moc nestojí. Kdo z nás by za střízliva taky platil za radu typu „…dále sledujte zpravodajství, situace se mění každý den…“ A možná dost z nás se už ve své praxi setkalo s tím, že klient si sám vyrobil kolosální a neřešitelný problém stahováním a užíváním „vzorů zdarma“ z těch internetů. Ale jistě každému, co jeho jest. Mne osobně zaujala v koroporadně rada č. 19 týkající se možnosti dohodnout se v době karantény s masérkou na soukromé masáži a moc za tu radu zdarma děkuji.

Pokud jste po celém tom koronažalobním šílenství čekali na vyjádření představitele České advokátní komory k tomu, co je, a taky k tomu, co možná, nebo docela jistě bude, tak jste se dočkali 25. března slova předsedy pod názvem „Život, zdraví, svoboda a čest.“ Je dobře, že předseda nebrojí proti odborným akademickým debatám, a na místě je také apel na vhodnost a umírněnost aktivit advokátů v souvislosti s koronavirem. Jinými slovy, nikdo nehodlá advokátům bránit ve vyjadřování jejich názorů, ale apelujme na to, aby se tak dělo slušně, uměřeně a také ve světle etického kodexu. Zkusme se tak třeba zamyslet nad otázkou, zda tři agresivní blogískové příspěvky za jeden den nejsou přeci jen trochu moc (samozřejmě, trojka je magické číslo, i sestry pana Čechova byly tři), a zda je zcela vhodné vyzývat soudce Ústavního soudu k „akci“ a pak se divit následkům. A z praktického hlediska si zopakujme skloňování slova Korea, pokud ho už v žalobě (ok, v návrhu na zrušení opatření obecné povahy) musíme používat – 1. pád Korea, 2. pád Koreje, Korey, 3. pád Koreji, 4. pád Koreu, 5. pád Koreo, 6. pád Koreji a konečně 7. Korejí, Koreou.

Je také na místě ocenit ujištění předsedy v tom smyslu, že se Komora bude zabývat prokazatelně krizovými situacemi advokátů (ekonomickými, sociálními) a dle reálných možností bude také ze strany Komory poskytována případná pomoc. Jistě budeme jako Komora potřebovat každou korunu, a proto bych si dovolil pana předsedu požádat, aby otevřel otázku plnění dle smlouvy SKČP/OS/20/03 o hlavním partnerství pro projekt Stálá konference českého práva 2020 (podepsaná za ČAK 2. ledna 2020), která byla uzavřena se společností Stálá konference českého práva, s. r. o., (v této společnosti má obchodní podíl jistá JUDr. Daniela Kovářová), kdy na základě čl. IV. měla Komora vyplatit 100.000,- plus dépéhá za „hlavní partnerství“, a tedy pokud již plněno bylo, aby byla zvážena možnost vrácení plnění, a pokud ještě plněno nebylo, aby nebylo plněno vůbec; ono to s těmi konferencemi letos bude vůbec asi takové všelijaké. Podotýkám, že např. Česká stomatologická komora za použití svého loga peníze inkasuje, např. použití loga jako pečetě vyjde zájemce na 50.000,- Kč.

Dovolte mi uzavřít citací závěrečného odstavce z Camusova románu Mor: (dr. Rieux) Věděl, co rozjásaný dav nevěděl, co však je možno si přečíst v knihách, že totiž bacil moru nikdy úplně nezaniká a nemizí, že může po desetiletí zůstat zalezlý v nábytku a v prádle, že trpělivě čeká v pokojích, ve sklepích, v zavazadlech, v kapesnících a starých papírech a že možná přijde den, kdy mor, k neštěstí i poučení lidstva, probudí své krysy a pošle je umírat do nějakého šťastného města.

Vím, že bacil morukrysy nad námi nezvítězí, ať už na sebe vezmou jakoukoli podobu.


JUDr. David Štros, advokát

Go to TOP