Stát patrně odpustí živnostníkům část záloh na sociální pojištění

Stát zřejmě odpustí drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění za půl roku od března do srpna. Zálohy nebudou muset hradit v tomto období vůbec, byť by byly vyšší. Odvody doplatí až při ročním zúčtování. Předpokládá to vládní návrh zákona, který dne 24. března 2020 zrychleně ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Základní minimální měsíční záloha činí 2 544 korun. Hradí ji lidé, kteří vykonávají drobné podnikání jako hlavní činnost. Pro vedlejší činnost činí minimální záloha 1018 korun za měsíc. Opatření má pomoci živnostníkům překonat propad příjmů způsobený vládními opatřeními proti současné koronavirové epidemii.

Pokud drobní podnikatelé zálohu na důchodové pojištění za některý z měsíců od března do srpna zaplatí, použije se na splatné závazky a na zálohy za další měsíce. Půlroční neplacení pojistného se záporně neodrazí v důchodech živnostníků. Období šesti měsíců se zahrne k takzvaným vyloučeným dobám, k nimž obvykle patří třeba doba nemoci.

Zákon sníží příjmy z pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zhruba o 15,1 miliardy korun. Česká správa sociálního zabezpečení na konci loňska evidovala přes 705 600 osob samostatně výdělečně činných, které měly podnikání jako hlavní činnost a musely hradit zálohy na důchodové pojištění. Podle ministerstva práce a sociálních věcí minimální platby posílají asi tři pětiny z nich. Dalších 325 700 lidí mělo podnikání jako vedlejší činnost.

Vládní návrhy tak podle Hospodářské komory neřeší úlevy na pojistném odváděném zaměstnavateli. Nadále tak platí nejenom to, že odvody pojistného nelze ze zákona prominout, ale i to, že ani odložení měsíčního odvodu pojistného na zdravotní pojištění zatím není možné a že o odložení (rozložení do splátek) odvodu pojistného na sociální pojištění je nutné individuálně žádat příslušnou správu sociálního zabezpečení, uvedla komora.

Změny zákona budou ale projednávány v Senátu, a tak možná ještě budou vládní návrhy korigovány. Uvítali bychom nejenom sladění termínu pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení s termínem obdobného přehledem pro zdravotní pojišťovny, ale zejména i nějakou úlevu pro zaměstnavatele jako plátce pojistného, a to možná i v přímé souvislosti s vládou schváleným cíleným programem podpory zaměstnanosti, dodala komora.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP