Služby WI-ASS ČR jsou advokátům stále k dispozici

S ohledem na celostátní bezpečnostní opatření proti šíření viru COVID-19 jsme ve WI-ASS ČR a RENOMIA GROUP, jejíž jsme součástí, zavedli několik preventivních opatření, abychom neohrozili zdraví našich kolegů, klientů a partnerů. Jelikož je pro nás všechny zdraví na prvním místě, respektujeme veškerá nařízení spočívající v minimalizaci osobních kontaktů.


Chceme vás však ujistit, že jsme zde pro vás za každé situace a naše maximální úsilí vede k tomu, aby zavedená opatření neovlivnila kvalitu našich služeb, které vám vždy rádi poskytujeme.


Využíváme moderní technologie, které nám umožňují stále fungovat.
Jsme tak připraveni být v kontaktu standardně nejen telefonicky a přes e-mail, ale také prostřednictvím nejrůznějších aplikací pro podporu hovoru i videopřenosu – např. WhatsApp, Facetime, Skype, Teams, Hangouts apod. Přizpůsobíme se systému, na který jste zvyklí. Pokud vyslovíte přání na osobní konzultaci, tak vás rádi s použitím doporučených ochranných pomůcek navštívíme.

Dovolujeme si vás také informovat, že pojistitelé přistoupili k obdobnému doporučenému režimu, někteří z nich nepovolují přístup do svých prostor. Přesto se nemusíte obávat, pojistné smlouvy a vyřízení případných škodných událostí pro vás zařídíme. S pojistiteli jsme nepřetržitě v kontaktu, aktivně spolupracujeme na tom, abychom pro vás nadále zajistili vše potřebné.

Pokud máte jakékoliv další dotazy nebo potřebujete bližší informace, můžete se kdykoliv obrátit na svou kontaktní osobu ve WI-ASS ČR. Případně nám můžete poslat dotaz na e-mailovou adresu wiass@wiass.cz.

Vážené advokátky, vážení advokáti, dovolte nám vyjádřit vám naši podporu v této nelehké situaci, ve které jsme se všichni ocitli, a zároveň vyslovit víru, že společně toto náročné období, hlavně ve zdraví, překonáme. Děkujeme vám za pochopení a spolupráci, které si velmi vážíme. Na závěr nám dovolte popřát především pevné zdraví pro všechny.


Mgr. Tereza Poláková,
jednatelka WI-ASS ČR

Go to TOP