Veřejná výzva adresovaná šéfredaktorovi Lidových novin Istvánu Lékovi

Tuto výzvu ČAK doručila přímo k rukám šéfredaktora LN ještě téhož dne, kdy byl níže uvedený článek publikován. Lidovým novinám ani šéfredaktorovi jsme nestáli za jakoukoliv reakci, proto přistupujeme k jejímu zveřejnění v Advokátním deníku:

 

Vážený pane šéfredaktore,

se zájmem jsem začal číst Váš článek publikovaný v LN 6. března 2020 v rubrice „Lékárna“ (Advokátní Airbnb pro politiky), přitom jsem doufal, že se alespoň v závěrečné části zjevného ataku na advokátní stav dočkám určité adresnosti ohledně nepochybně závažných obvinění.


Vyjma obecného odkazu na přinejmenším pochybný případ „Kremlík“, nic. Pokud pominu zjevné nepochopení institutu povinnosti mlčenlivosti (nejde o privilegium advokáta, ale klienta) a v té souvislosti též úvahu, čemu má do budoucna zpochybňování jeho významu sloužit („výroba“ šedé advokacie?), byl bych Vám velmi vděčen, pokud byste konkretizovaná jednání (byt v Paříži, nezákonná správa účtů u zahraničních bank atd.) náležitě personifikoval. Věcí se pak nepochybně obratem budou zabývat kontrolní orgány České advokátní komory.


K jejich činnosti si na tomto místě dovoluji toliko rámcově poznamenat, že např. za posledních 10 let bylo za kárná provinění odsouzeno 852 advokátů (pokuty, dočasné zákazy výkonu advokacie, vyškrtnutí ze stavu)! Myslím, že se shodneme, že podobně efektivní samočistící mechanismy stěží nalezneme u jiných stavů či samospráv.


Tím spíš Vám budu vděčen za požadované doplnění Vašich obvinění.
Děkuji.


JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory

 

Go to TOP