První pomoc našemu businessu: Co můžeme udělat už dnes?

V situaci, kdy je řada firem prakticky paralyzována, je vhodné se zastavit a zamyslet, co mohou udělat malé a střední podniky už nyní, například k současnému odvrácení svých škod nebo jejich budoucímu dokazování.


Dokumentujte škody

Nevíme zatím kdy, ale někdy současný stav skončí. V ten moment se budou sčítat škody a je dobré být připraven. Snažte se zajistit dokumenty a listiny, které Vám pomohou prokázat, jakou škodu jste utrpěli. Ať už ji budete žádat po komkoliv, bude ji třeba vyčíslit, a na to je dobré být připraven. Kromě běžných možností připouští určité možnosti domáhat se náhrady škody také § 36 krizového zákona. Dobrá dokumentace Vám může navíc pomoci při žádostech o podporu. V současné době lze žádat alespoň o bezúročný úvěr Českomoravské záruční a rozvojové banky pro podnikatele zasažené koronavirem. Více informací o úvěru COVID naleznete zde.

Minimalizujte další škody

Udělejte si přehled svých aktuálních a budoucích závazků. Využijte aktuální čas relativního klidu, abyste se pokusili vyjednat se svými obchodními partnery ukončení smluv, odložení splátek nebo změnu, pokud si nejste jisti Vašimi schopnostmi své závazky dodržet. V každém případě jednejte okamžitě, později nemusíte mít prostor. Dohody o narovnání i dodatky je ve většině případů možné sjednat i e-mailem.

Hledejte synergie s jinými podnikateli

Společnost se nyní rozdělila na ty, kteří nemají vůbec co dělat, a na ty, kteří vůbec nic nestíhají. Ať už patříte ke kterékoliv skupině, pokuste se kontaktovat lidi z té druhé skupiny a spojit s nimi síly. Pokud máte zaměstnance, pro které nemáte práci, pokuste se vymyslet, komu pracovní síla aktuálně naopak chybí. Současná situace je výbornou příležitostí pro nové projekty, které bezpochyby vzniknou, a to jak projekty businessové, tak i v neziskovém sektoru. Podle § 41 zákoníku práce pak zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je potřeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody anebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.

Lucie Hofmanová, AK Holubova
Ilustrační foto: Pixabay

 

Go to TOP