Letošní březnové číslo Bulletinu advokacie není o špatných koncích

Vážení a milí čtenáři,

když jsme pro vás v redakci začali připravovat letošní březnové číslo Bulletinu advokacie, nikdo z nás netušil, že v době jeho distribuce k vám, bude zaručeně nejčastěji skloňovaným slovem nejen u nás, ale v podstatě na celém světě koronavirus. Tento tichý, nenápadný, ale o to zákeřnější vir úplně „rozhodil“ chod mnoha států, jejich vlád, zdravotnických systémů, hospodářství, ale v podstatě život každého z nás.

Určitě by se Vám teď nejlépe četla zpráva o tom, že pandemie je pryč, protože pro všechny je k dispozici běžně dostupný a účinný lék. Ale takovou informaci, i kdybychom chtěli sebevíc, vám Bulletin advokacie bohužel nepřinese.

Přesto jsme se snažili do něho vložit zajímavé odborné články, které jsou důkazem toho, že život navzdory všem virům běží dál. Stejně jako příprava nového stavebního zákona, o jejíchž úskalích píše člověk nejpovolanější, jeden z jeho tvůrců, František Korbel. Nadmíru aktuální a diskutované je i další téma – Vlastnictví bez vlastníka v českém svěřenském fondu (skica na margo trustu v českém právu) autora Luboše Tichého. A třetím neméně poutavým příspěvkem z našeho výběru je vítězná práce Talent roku ze soutěže Právník roku 2019 – Procedurální spravedlnost a trestní řízení: zahraniční poznatky a jejich možné využití v ČR, kterou napsal Jakub Drápal.

Judikáty se tentokrát častěji než jindy dotýkají výkonu advokátní profese a vztahují se například ke zrušení části § 9 odst. 5 advokátního tarifu, k úhradě nákladů řízení státem (k určení výše odměny ustanoveného zástupce obviněného) nebo k otázce právního posouzení požadavku nezávislosti právního zástupce před unijními soudy.

V recenzích najdete kromě komentářů k odborné literatuře také recenzi expředsedy ČAK Stanislava Balíka na knihu nestora české advokacie Václava Krále – Co život dal, aneb advokát vzpomíná.

Chybět nebudou ani tradiční rubriky Z kárné praxe, Měli byste vědět nebo Víte, že… Naopak chybět budou tentokrát pozvánky na tradiční konference, semináře a další hromadné akce, jejichž nejbližší termíny byly zatím rozhodnutími ČAK, vládními usneseními a epidemiologickými opatřeními zrušeny. Pevně doufáme, že se brzy na stránky bulletinu zase vrátí.

V našem výčtu nemůžeme zapomenout ani na první a poslední příspěvek – úvodník člena představenstva ČAK Martina Maisnera s názvem Jak vzít věci za špatný konec a závěrečnou kresbu našeho karikaturisty Lubomíra Lichého o špatných koncích některých pohádek. Bulletin advokacie špatné konce „nebere“, naopak je přesvědčen o tom, že současná situace na obou stranách měla, má a hlavně bude mít konec dobrý. 

Přejeme vám pokud možno klidné první jarní dny plné zdraví.

 

Vaše redakce

Go to TOP