Dámy a pánové, držte si klobouky (a roušky), přichází korona právo!

Nejen při brouzdání internetovým světem se nelze zbavit pocitu, že se vše točí jen kolem fenoménu zvaného koronavirus. Svět práva na tuto situaci reaguje překotně, právníci se flexibilně naladili na tuto vlnu a živelně vytvořili novou právní kampaň – „KORONA PRÁVO“ zahrnující všestranné právní „korona“ poradenství.

Troufám si tvrdit, že jde o kapánek užitečnější kampaň, než tomu bylo a stále je u řízených kampaní typu GDPR, AML/CFT či TOPO z nedávné minulosti. Ponechám stranou, zda a do jaké míry u těchto případů (ne)šlo o uměle vyvolanou a přiživovanou právní hysterii. Všichni nepochybně doufáme, že radikální vládní opatření přinesou ovoce a koronašílenství skončí během několika málo týdnů. To je teď. Co ale bude potom? Jaké to bude mít dopady na právo? Jaké nové výzvy to přinese advokacii?

Advokátní průmysl jede naplno

Advokátní kanceláře v krátkém čase chrlí desítky či stovky tematických článků, sepisují praktické příručky pro zaměstnavatele a předhánějí se, kdo udělí více rad v rámci veřejného publikačního prostoru či v režimu povinné mlčenlivosti – svým klientům. Zejména „prackaři“ mají žně. Ani ostatní nezůstávají pozadu a čile veřejnost zásobují právními rozbory o dopadech koronaviru a souvisejících vládních opatření na smluvní ujednání ve vnitrostátním i mezinárodním kontextu (namátkou: vyšší moc, podstatná změna okolností), obecně na podnikatele jako takové, na oblast cestovního ruchu a hotelnictví. Stranou nezůstávají ani fakta o trestněprávních aspektech šíření nového typu nákazy. Padají otázky na náhradu škody způsobenou krizovými opatřeními. Odpovědí je pomálu. Fáze první je v plném proudu. Za dveřmi je fáze druhá.

Den, týden, měsíc, rok poté

Až jednou skončí krizová opatření, naše společnost již nikdy nebude stejná jako dříve. Už se nebudeme podivovat nad Asiaty pohybujícími se v ulicích s rouškami. V době „normálních“ chřipkových epidemií třebas začneme nosit roušky i dobrovolně. Očekávaný propad světové ekonomiky do recese již dostal svou roznětku v podobě pandemie koronaviru. Rýsují se kontury hospodářské krize s dominovým efektem dopadajícím na nás všechny. „Mejdan skončil“, jak by glosoval jeden můj nejmenovaný kolega. Splaskne realitní bublina. Řada cestovních kanceláří se ztratí v propadlišti dějin. Podnikatelský sektor bude počítat ztráty, spotřebitelé konsolidovat dluhy. Přibude nezaměstnaných. Vzroste zájem o práci z domova (tzv. home office), o vzdělávání na dálku a o technologie, které to umožňují. Nepochybně se mnohem častěji budou ozývat hlasy volající po výraznější liberalizaci pracovního práva a zvýšení flexibility v pracovních úvazcích, na což by zákonodárce mohl „lépe“ slyšet než dosud. Více času stráveného s rodinou bude jedním z klíčových argumentů pro změnu v této oblasti.

Nové výzvy pro advokacii  

V právní branži nastane fáze druhá. Osobních setkání s klienty ubude a všelijaké technologie plnohodnotně nahrazující osobní styk s nimi budou mít zelenou. Pokud se kreativita podnikavých Čechů neomezí jen na šití roušek, může to být výzva pro specifické odvětví práva módního průmyslu „fashion law“. V pracovněprávní oblasti bude pojem „hromadné propouštění“ skloňován ve všech pádech. Vedle něj získá své místo na slunci problematika odpovědnosti státu za škodu způsobenou opatřeními dle krizového zákona. U autorů jediného komentáře k tomuto zákonu se dveře netrhnou. U větších advokátních kanceláří vzniknou specializované týmy či celá oddělení zabývající se sanací škod i jejím vymáháním po státu. Znalci pro stanovení ušlého zisku budou mít napilno a na ustanovení § 36 krizového zákona bude častým námětem diskusí. Stát se bude bránit požadavkům na náhradu zejména ušlého zisku, pojišťovny se budou zdráhat plnit pojistná plnění a sporů z toho vzešlých bude jako hub po dešti. Nakonec nastoupí insolvenční odborníci a následný insolvenční mlýnek semele hlava nehlava řadu nešťastníků, kteří neměli finanční rezervy nebo měli jen tu smůlu, že byli v nesprávný čas na nesprávném místě. Doufejme, že jich bude co nejmíň. Ale možná se mýlím. Kéž by. Vítejte v roce koronaviru, v roce 0.

 

Autor JUDr. Jan Hrnčář, působí jako advokát AK TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.

Foto: Pixabay

Go to TOP