Pražský městský soud bude odročovat jednání až na květen

Soudci pražského městského soudu budou odročovat naplánovaná březnová jednání nejdříve na květen. Nová jednání budou rovněž nařizovat až od 1. května. V souvislosti s nouzovým stavem je o to požádal předseda soudu Libor Vávra. Do května se tak budou konat jen ta jednání, u nichž je to nutné kvůli zachování vazebních nebo jiných předepsaných lhůt.

Opatření se týká jednání, hlavních líčení, veřejných zasedání i dalších úkonů, které vyžadují osobní účast lidí u soudu. Do objektů městského soudu se veřejnost od dnešního rána dostane jen poté, co předloží předvolání na daný den nebo prokáže jiný důvod návštěvy. Návštěvník bude muset podepsat a odevzdat čestné prohlášení a také se u justiční stráže podrobit namátkové kontrole bezdotykovým teploměrem. Kdo bude mít vyšší teplotu než 37,5 stupně, stráž ho dál nevpustí a oznámí to příslušnému soudci.

Vávra také svým podřízeným důrazně doporučil, aby se nesetkávali se zaměstnanci dalších soudů a aby v nejširší možné míře omezili porady s osobní účastí. Zakázal také půjčovat příchozím advokátům taláry.

Soud také pro veřejnost až do odvolání uzavřel centrální spisovnu v Hostivici. Infocentra ve Spálené a Slezské budou pracovat zejména přes telefony a e-maily. Nahlížení do spisů bude možné jen v neodkladných případech, a to až do skončení nouzového stavu.

K plošnému odkládání jednání přistoupil i Obvodní soud pro Prahu 7, který ode dneška zavedl krizový režim. Na jiný termín, případně na neurčito, odročí jednání, která se měla konat do 10. dubna a u kterých to umožňuje povaha věci. Nepřetržitě bude provádět jen činnosti v trestním, opatrovnickém a občanskoprávním řízení, které nelze odložit. Je to například rozhodování o vazbách, vykázání kvůli domácímu násilí nebo opatření ohledně nezletilých.

V justičním areálu Na Míčánkách, kde sídlí řada pražských obvodních soudů, se dnes zatím soudní jednání konají. Obvodní soud pro Prahu 4 má podle úřední desky nařízených zhruba dvacítku sporů či líčení, podobně je na tom Obvodní soud pro Prahu 10. Ostatní zde sídlící soudy budou projednávat pouze několik případů.

Podle zpravodajky ČTK musí návštěvníci u vchodu do budovy podepsat prohlášení, že se v posledních dvou týdnech nezdržovali v rizikových oblastech, ani neznají nikoho, kdo tam cestoval. Lidé si také musí vydezinfikovat ruce. Prohlídka ze strany justiční stráže však probíhá stejně jako vždy, její členové nemají roušky. Informační okénka jsou otevřená, soudy však na cedulích žádají návštěvníky, aby dodržovali diskrétní zónu.

O ohleduplnost a přednostní využívání telefonů a e-mailů požádal na svém webu Obvodní soud pro Prahu 3. Obvodní soud pro Prahu 2 měří už od pátku teplotu návštěvníků, hranici pro vstup stanovil na 38 stupňů Celsia. Obvodní soud pro Prahu 1 mimo jiné uzavřel pro veřejnost jídelnu, kterou přes poledne běžně navštěvuje velké množství lidí z okolí Ovocného trhu.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP