Opatření kvůli koronaviru soudy pociťují – ruší jednání, ÚS a NSS uzavírají budovy

Opatření ohledně koronaviru pociťují v Jihomoravském kraji i soudy, u některých z nich jsou zaměstnanci v karanténě, ruší se i termíny hlavních líčení pro omluvení obhájců z důvodů karantény. I u pražských soudů se některá jednání ruší a častěji se také dezinfikují jejich prostory. Nejvyšší správní soud a po něm i Ústavní soud v podvečer oznámily, že dočasně uzavírají své budovy pro veřejnost.

Soudy jako i další instituce či firmy zjišťovaly, kteří zaměstnanci pobývali v rizikových oblastech, ti jsou v karanténě. U Krajského soudu v Brně se to podle jeho mluvčí Kláry Belkovové týká tří asistentů. U Okresního soudu pro Brno venkov jde podle jeho mluvčího Dušana Beránka o tři zaměstnance administrativy a jedné soudkyně.

Mluvčí brněnského městského soudu Petra Hovorková k tomu uvedla, že nepřítomnost zaměstnanců v současné situaci není rozsáhlá, kdy je zajištěn zcela běžný chod soudu bez omezení. V karanténě podle ní nikdo není. Také u dalších soudů v kraji by podle jejich mluvčích nikdo být v karanténě neměl.

Některé soudy už ale začaly rušit termíny jednání, a to pro omluvenky z důvodů karantény. U krajského soudu byly podle mluvčí Belkovové takto zrušeny jednání zatím u dvou případů, kdy se omluvili obhájci z důvodů karantény. Mluvčí Beránek uvedl, že nemá souhrnný přehled od kolegů, podle něj ale jedna z trestních soudkyň v úterý nekonala ani jedno z nařízených soudních jednání, a to kvůli omluvám účastníků ze zdravotních důvodů.

Všechny soudy pak zavedly opatření proti šíření nového viru, ať už šlo o poučení zaměstnanců či o zvýšené používání dezinfekčních prostředků při úklidu. Také pražské soudy v souvislosti s opatřeními proti koronaviru častěji dezinfikují své prostory.

„Kvůli koronaviru jsou mařena jednání a hlavní líčení – kvůli nařízené karanténě se omlouvají účastníci, advokáti i svědci,“ uvedla předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Andrea Lomozová.

Některá z opatření zavedených kvůli koronaviru zaregistrují návštěvníci pražských soudů na první pohled. Ve foyer vrchního soudu je vítá stojan s dezinfekcí a s výzvou, aby si všichni příchozí očistili ruce. „Do mýdel přidáváme dezinfekční složku. Budeme instalovat zařízení na antibakteriální gely,“ popsala mluvčí městského soudu Markéta Puci.

Zvýšenou pozornost věnuje úklidu a hygieně i Obvodní soud pro Prahu 6, který sídlí v justičním areálu Na Míčánkách nebo Obvodní soud pro Prahu 7 na Ovocném trhu. Předsedové menších soudů se obávají personálních výpadků, například zástupů za matky, které se po uzavření škol starají o děti mladší deseti let, nebo případných omezení v dopravě, protože vysoké procento zaměstnanců dojíždí z okolí Prahy.

Na Vrchním soudu v Praze (na snímku) je připraven řešit situaci krizový štáb složený z předsedy, místopředsedy a ředitele správy soudu. „V současné chvíli se na chodu soudu zatím žádné přijaté opatření neprojevilo. Krizový štáb vycházel z toho, že Bezpečnostní rada státu rozhodla, že se opatření omezující shromažďování osob netýkají soudů. Soudní řízení tedy pokračují dále beze změny,“ řekla mluvčí Simona Heranová.

Soudy striktně dodržují nařízení vyhlášená vládou,  například zákaz zahraničních služebních cest. Připravují se rovněž na případné vyhlášení pandemie, a to aktualizací krizových plánů a rozdělením činností na ty, které bude vždy nutné zajistit, a na ty, které snesou případný odklad.

RYCHLÁ ZPRÁVA

V rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19) informoval v odpoledních hodinách NSS o dočasném uzavření budovy Nejvyššího správního soudu pro veřejnost, a to s účinností od pátku 13. března 2020 až do odvolání.

I přes uvedené opatření Nejvyšší správní soud nadále plně vykonává své zákonné povinnosti. Nařízená jednání budou odročena.

Na Nejvyšší správní soud se může veřejnost obrátit: telefonicky: +420 542 532 311, e-mailem na adresu: podatelna@nssoud.cz, faxem: +420 542 532 361, datovou schránkou: wwjaa4f  nebo poštou na adresu: Nejvyšší správní soud,Moravské náměstí 6, 657 40 Brno.

V případě nutnosti osobního podání na podatelně či jiné osobní návštěvy soudu je možné kontaktovat přítomné příslušníky Justiční stráže soudu.

Také Ústavní soud od pátku uzavře svou budovu pro návštěvníky, nálezy se budou vyhlašovat bez přítomnosti účastníků řízení, právních zástupců a veřejnosti. Výsledek se lidé dozví z webu soudu. Opatření souvisí s vyhlášením nouzového stavu kvůli šíření nového typu koronaviru.

Jeho generální sekretář Vlastimil Göttinger uvedl na webu, že Ústavní soud bude i nadále vykonávat svoji působnost. Text nálezu bude vždy v okamžiku vyhlášení publikován v sekci aktualit na webu soudu.

Zdroj: ČTK, NSS, ÚS
Foto: AD, Pixabay

 

 

Go to TOP