Noc práva umožnila veřejnosti seznámit se i s Nejvyšším správním soudem

Výjimečná příležitost se naskytla večer a v noci ze 6. na 7. března 2020 veřejnosti při příležitosti Noci práva. Kdo chtěl, mohl si v doprovodu

Výjimečná příležitost se naskytla večer a v noci ze 6. na 7. března 2020 veřejnosti při příležitosti Noci práva. Kdo chtěl, mohl si v doprovodu soudců a jejich asistentů zevrubně prohlédnout budovu Nejvyššího správního soudu, jeho jednací síně, plenární sál (na snímku), podívat se do netradičně pojatého vnitrobloku i do knihovny. Zájemci se ale mohli zapojit i mnohem aktivněji. Umožnila jim to čtyři simulovaná soudní jednání, kde řešili případy, které v minulosti Nejvyšší správní soud rozhodoval. V nich vystupovali soudci v rolích soudců a návštěvníci v rolích žalobců nebo žalovaných.

Dalších několik desítek účastníků si dobrovolně lámalo hlavy při soudním kvízu. Otázky, v některých případech i trochu humorně laděné, se týkaly nejen fungování soudu – např. kolik u něj pracuje soudců, ale úkolem bylo také odpovědět na otázky o správním soudnictví obecně – třeba kolik procent ze všech soudců v České republice tvoří soudci správních soudů.

Zaplněný plenární sál sledoval debatu moderovanou místopředsedkyní soudu Barbarou Pořízkovou. Hostem byla prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, která až do roku 2018 u Nejvyššího správního soudu působila. Kromě ní se s osobním pohledem na právo, soudnictví i svoji práci u tohoto soudu zapojili také soudci Zdeněk Kühn, Tomáš Rychlý a Karel Šimka.

Stejně jako loni při Noci práva zaujal netradiční pohled na Nejvyšší správní soud zachycený v dokumentu z roku 2018, kdy soud slavil své 15. „narozeniny“. Úplnou novinkou pak byla možnost „vox populi“ hned při příchodu na soud, kde lidé mohli hlasovat, jak by rozhodli v konkrétním případu týkajícím se zápisu jména dítěte do matriční knihy narození. Jejich úkolem bylo rozhodnout, zda matriční úřad postupoval v souladu se zákonem, či nikoliv.


„Akce se účastníme, protože soud je službou veřejnosti, a při této příležitosti má veřejnost ojedinělou možnost se s jeho fungováním seznámit opravdu zblízka,“
uvedla místopředsedkyně soudu Barbara Pořízková s tím, že „na průběhu Noci práva se na Nejvyšším správním soudu podílelo 11 soudců a s nimi i přes 35 dalších zaměstnanců, zejména asistentů soudců“.  Na Noc práva přišlo na Nejvyšší správní soud cca 130 účastníků.

Noc práva organizuje spolek Nugis Finem, který se inspiroval francouzskou La nuit du droit. Akce je oslavou vyhlášení a nabytí účinnosti první ústavy ČSR dne 6. března 1920, tedy Ústavní listiny Československé republiky z 29. února roku 1920.

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: NSS

Go to TOP