Novela zákona o silniční dopravě prošla do závěrečného čtení

Sněmovna dne 6. března 2020 propustila do závěrečného čtení vládní novelu zákona o silniční dopravě, která kromě jiného ukládá dopravcům zajistit dodržování povinných přestávek řidičů nákladních aut. Zavádí také opatření proti neoprávněným zásahům do tachografů. Sněmovní hospodářský výbor doporučil novelu schválit s úpravami, další pozměňovací návrhy vznesli i jednotliví poslanci.

Novela zavádí pravidla pro bezpečnostní přestávky řidičů z evropského práva. Přestávky mají zabránit nebezpečným situacím vznikajících kvůli přetížení řidičů a případným nehodám způsobených únavou za volantem. Právě únava řidičů patří k nejčastějším příčinám nehod na silnicích.

Řidič kamionu musí přerušit jízdu po čtyřech a půl hodinách, a to minimálně na 45 minut. Nejdéle přitom řidič může jet mezi dvěma denními odpočinky devět hodin, dvakrát týdně to lze prodloužit na deset hodin. Údaje o plnění bezpečnostních přestávek a době odpočinku musí řidiči zaznamenávat prostřednictvím tachografů nebo záznamy zapisovat ručně.

Návrh také zavádí opatření proti případným falšování záznamů. Při zjištěném falšování záznamů policie bude moci i nadále dočasně auto zabavit a řidiči odebrat řidičský průkaz. Předloha také zakazuje vyrábět, nabízet, prodávat nebo montovat zařízení, která slouží k neoprávněnému ovlivňování tachografu. Za porušení tohoto zákazu bude hrozit pokuta až pět milionů korun.

Kontroly se přitom budou vztahovat vedle nákladních aut například i na autobusy a zemědělská či lesnická vozidla. Hospodářský výbor také doporučil změnit pravidla ohledně taxikářů, například do zákona vrátit možnost měst a obcí vyhláškou stanovit povinnost taxikářů podrobit se zkoušce z předpisů nebo místopisu.


Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP