Zastupitelka Počátek měla nárok na zápisy z městské rady, potvrdil NSS

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost radnice v Počátkách na Pelhřimovsku rozsudkem 4 As 385/2019 ze dne 26. února 2020. Potvrdil verdikt Krajského soudu v Českých Budějovicích, podle kterého měla zastupitelka nárok na zápisy ze zasedání městské rady.

Žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím podala zastupitelka v roce 2018. Úřad ale opakovaně odmítal, což vyústilo v podání správní žaloby, kde zastupitelka poukazovala na nekončící koloběh nezákonných rozhodnutí. Zdůraznila, že pokud má jako zastupitelka města ze zákona právo nahlížet do zápisů, má logicky právo i na poskytnutí kopií, třeba na základě žádosti podle informačního zákona.

Krajský soud žalobě vyhověl. Počátecká radnice podala kasační stížnost, kde označila žádosti Konvalinkové za šikanózní, zároveň uvedla, že výpis z usnesení rady pravidelně zveřejňuje. Podle NSS ale krajský soud správně vyhodnotil, že zastupitelka měla nárok na informace v plné a neanonymizované podobě.

„Má-li totiž žadatel nárok podle zvláštního zákona na obsahově neomezený přístup k určité informaci, není důvod mu tento přístup omezovat jako jiným, neprivilegovaným žadatelům, požádá-li o ně jen podle informačního zákona,“ stojí v rozhodnutí.

Důvodem pro odepření není ani domněnka, že by žadatelka mohla vydané informace použít protiprávně, případně uplatnit v politickém boji. „Naopak, právo na informace je právem politickým a využití poskytnutých informací v soutěži politických stran, například v rámci předvolební kampaně, či ke kritice volených zástupců občanů v rámci veřejné diskuse, je zcela legitimní a v souladu se smyslem a účelem práva na informace,“ zdůraznil NSS.

Text rozsudku 4 As 385/2019 ze dne 26. února 2020 je zveřejněn ZDE.

 

Zdroj: NSS

Foto: ČAK

Go to TOP