Zpřísnění podmínek osvojení dětí příbuznými vláda odmítla

Vláda dne 24. února 2020 zaujala negativní stanovisko ke změnám v novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Odmítla návrh, aby prověřováním způsobilosti procházeli i žadatelé o osvojení nebo o pěstounskou péči dítěte z řad příbuzných a blízkých. Předloha je navíc podle vládních legislativců chybně napsaná. Se záporným stanoviskem vlády dále novelu zákona posoudí Poslanecká sněmovna.

Změna by měla podle předkladatelů vyloučit bezpečnostní rizika, která za současného stavu mohou dětem hrozit. „Nezletilé dítě může získat do péče i nebezpečný psychopat nebo jinak duševně nezpůsobilá osoba, čemuž nasvědčují i zveřejněné případy fatálních důsledků svěření nezletilých dětí do péče neprověřených příbuzných,“ napsali v důvodové zprávě.

Kabinet ale poukázal na to, že o náhradní rodinné péči vždy rozhoduje soud. „Je oprávněn a povinen prověřit jak situaci dítěte, tak žadatelů. Je tedy na zvážení soudu, jaké důkazy bude provádět,“ stálo v návrhu usnesení. Vláda míní, že už nyní existuje dost kontrolních mechanismů, které mohou odhalit hrozbu, že péče nebude v souladu se zájmem dítěte.

Kvůli chybným formulacím by se navíc týkalo odborné posouzení jen těch příbuzných, kteří podají žádost o zprostředkování pěstounské péče prostřednictvím úřadu sociálně-právní ochrany dětí. „Neřeší situace, kdy dítě u příbuzných již pobývá na základě dohody s rodiči, po opuštění rodiči nebo na základě předběžného opatření,“ stojí ve stanovisku pro zákonodárce.

Zákon nyní vyžaduje podle předkladatelů novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí prověřování jen těch žadatelů o osvojení nebo o pěstounskou péči, kteří nejsou příbuznými nebo blízkými dítěte.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP