V novele zákona o obecní policii přibude nárok na odchodné pro strážníky

Obecní strážníci zřejmě získají nárok na odchodné. Sněmovna by jej měla schválit podle doporučení bezpečnostního výboru ze dne 20. února 2020 v poslanecké novele zákona o Policii ČR, jež mimo jiné zpřesňuje část oprávnění a postupů strážníků. Ta mimo jiné i zpřísňuje podmínky jejich bezúhonnosti a přidává podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti. Sněmovna bude předlohu schvalovat na březnové schůzi 2020.

Obecní strážníci zřejmě získají nárok na odchodné. Sněmovna by jej měla schválit podle doporučení bezpečnostního výboru ze dne 20. února 2020 v poslanecké novele zákona o obecní policii, jež mimo jiné zpřesňuje část oprávnění a postupů strážníků. Zároveň zpřísňuje i podmínky jejich bezúhonnosti a přidává podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti. Sněmovna bude předlohu schvalovat na březnové schůzi 2020.

Na odchodné z obecních rozpočtů by podle pozměňovacího návrhu měli nárok strážníci ve věku nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci nejméně 15 let a splnili by i další zákonné podmínky. Základní odchodné by činilo jeden měsíční plat. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu. Úpravy podpořili všichni přítomní členové výboru.

Nový důvod ztráty spolehlivosti se týká zejména pravidelné a úmyslné účasti strážníků nebo zájemců o tuto práci na extremistických akcích a jejich zapojení do činnosti uskupení, která hlásají národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. Za spolehlivé by se podle novely zákona o obecní policii nepovažovali ani strážníci nebo uchazeči o místo u obecní policie, kteří by úmyslně řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Při posuzování bezúhonnosti, což je stejně jako spolehlivost podmínka pro práci strážníka, by se nepřihlíželo mimo jiné k zahlazení odsouzení.

Novela zákona o obecné policii například přesněji vymezuje možnosti zjišťování totožnosti lidí a oprávnění zakázat lidem vstup na určitá místa. Strážníci by mohli lidi nově předvést i na služebny státní policie v jiných než v jejich domovských obcích. Zákon by také výslovně uváděl, že strážníci mohou vyžadovat při podezření z ovlivnění alkoholem nebo jinou drogou dechovou zkoušku a odběr slin nebo potu, případné odborné lékařské vyšetření. Na druhou stranu by předloha zakázala strážníkům pracovat pro více obcí a nosit ve službě soukromou pistoli.

Předloha by zavedla postih až 100 tisíc pro podnikatele, kteří by neumožnili strážníkům vstup do svých pohostinství nebo heren, a to i mimo provozní dobu. Sankce až 20 tisíc korun by hrozila obcím, které by pověřily plněním úkolů strážníka člověka, jenž nemá potřebné osvědčení. Lidé, kteří by se za strážníky vydávali, by mohli dostat pokutu až tři tisíce korun.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP