Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o územním členění státu

Územní členění České republiky se od příštího roku částečně sjednotí. Vesnice už zpravidla nebudou patřit do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají. Výjimky bude moci stanovit vyhláškou Ministerstvo vnitra ČR. Počítá s tím vládní návrh zákona o územním členění státu, který 12. února 2020 podepsal prezident Miloš Zeman.

Výjimky se mají týkat hlavně obcí z Turnovska, které nyní patří do tří okresů. V doprovodném usnesení to Ministerstvu vnitra ČR doporučily obě komory Parlamentu. Původní vládní návrh novely předpokládal, že působnost by na Turnovsku změnilo 16 z 37 obcí. Jejich starostové ale argumentovali tím, že změna by lidem výrazně zhoršila dostupnost úřadů.

V současnosti jsou v platnosti dvě právní úpravy členění státu – první je zákon z roku 1960, který dělí ČR na sedm krajů a hlavní město. Kraje tvoří 76 okresů a Prahu deset obvodů. V roce 1997 byl ale přijat ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Podle něj má Česká republika 13 krajů a Prahu.

Později skončily okresní úřady, které od roku 2003 nahradily úřady obcí s rozšířenou působností. Vznikly správní obvody obcí s rozšířenou působností, ale území okresů nebyla zrušena. Do současnosti je podle Ministerstva vnitra ČR využívají například justice, správy sociálního zabezpečení nebo krajské hygienické stanice.

Ministerstvo vnitra ČR chce ponechat členění na kraje, okresy i obce s rozšířenou působností. Chce ale, aby správní území obce s rozšířenou působností nemohlo spadat do více okresů, ale vždy celé jen do jednoho. Ministerstvo vnitra ČR doporučilo obcím, aby změnily okres a ponechaly si nynější obec s rozšířenou působností.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP