Vláda projedná návrh novely zákona o soudních poplatcích

Vláda bude na své nejbližší schůzi rozhodovat o výrazném navýšení soudních poplatků. Ačkoliv vůči novele zákona o soudních poplatcích vznesla připomínky řada ministerstev i dalších subjektů, ministerstvo spravedlnosti nakonec návrh předkládá bez rozporů. Cílem zvýšení poplatků je mimo jiné odradit lidi od toho, aby soudy zneužívali nebo aby uplatňovali nároky, které nemají šanci na úspěch.

Novela se netýká všech soudních poplatků, jen vybraných. Navýšení je ale značné, často jde o dvojnásobek stávající částky. Ministerstvo argumentuje tím, že poslední plošné zvýšení poplatků nastalo v roce 2011.

Ministerstvo chce zvýšením poplatků rovněž motivovat lidi k tomu, aby se snažili vyřešit své spory mimosoudně, ať už dohodou, nebo například za pomoci mediátora. Úřad akcentuje i to, že poplatky mají alespoň v malé míře pokrýt rostoucí náklady, které stát vynakládá na chod justice.

Na dvojnásobek ze současné tisícikoruny mají vzrůst poplatky za zahájení sporu, ve kterém jde o méně než 20 000 korun. U sporů s předmětem do 40 milionů korun se dosud platí pět procent ze sporné částky, nově by k tomu měly přibýt 2000 korun navíc. Na dvojnásobek, tedy na 4000 korun, se zvedá i poplatek za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů. Poplatek u zjištění nebo popření rodičovství vzroste na 3000 korun.

Zdražit mají i návrhy uplatněné elektronickými platebními rozkazy. Pokud jde o méně než 20.000 korun, měl by návrh stát 1500 korun. Na dvojnásobek, tedy 4000 korun, mají zdražit i návrhy na zahájení sporu, ve kterých nejsou předmětem peníze. Stejně bude stát i návrh na náhradu nemajetkové újmy v penězích.

Zdražují se i poplatky ve správním soudnictví, například podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu bude stát dvojnásobek, tedy 10 000 korun. Nově má být zpoplatněno zahájení řízení ohledně zápisu nebo změny svěřenských fondů.

K návrhu vznesly připomínky ministerstva financí, práce a sociálních věcí, dopravy, dále ombudsmanka, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Soudcovská unie, některé soudy a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že se mu všechny zásadní připomínky podařilo vypořádat.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP