Odstartoval přeshraniční kurz HELP o procesních zárukách v trestním řízení

Skupina 65 českých a slovenských advokátů se zúčastnila zahajovacího semináře přeshraničního projektu HELP o procesních zárukách v trestním řízení a právech poškozených, který se konal ve dnech 30. a 31. ledna 2020 v Bratislavě v rámci projektu „HELP v EU“ financovaného EU.

Tuto akci, kterou pořádala Slovenská advokátní komora (SAK) ve svých nových vzdělávacích prostorách v Bratislavě ve spolupráci s Českou advokátní komorou (ČAK), zahájili svými uvítacími příspěvky Ondřej Laciak, místopředseda SAK a Petr Poledník, člen představenstva ČAK.

Program zahrnoval přednášky k aktuálním výzvám ve vztahu k procesním zárukám, příslušnému právnímu rámci a evropské judikatuře. Roman Kubovic, právník kanceláře Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) provedl analýzu článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP) a judikatury ESLP. Zdůraznil, že ESLP není odvolacím soudem; jeho úlohou je zkoumat procesní spravedlnost (tj. chyby učiněné vnitrostátními soudy a orgány, přípustnost a posouzení důkazů při soudním řízení); zda došlo k omezení práva na přístup ke spravedlnosti a zda toto omezení bylo přiměřené. Také informoval účastníky kurzu, jak najít relevantní informace a dokumenty na internetových stránkách ESLP.

Ondřej Laciak informoval ve svém příspěvku o směrnicích EU tzv. cestovních mapách (Roadmap) a zdůraznil současné výzvy stran jejich provádění. Přes existenci směrnic poukázal např. na špatnou kvalitu tlumočení zadržovaným osobám, dále „Letter of Rights“ (dopis obsahující informace o základních právech) upravený směrnicí 2012/13/EU není k dispozici na policejních stanicích nebo není psán v jazyce srozumitelném pro obviněné atd. Zdůraznil také nezbytnost přijetí další evropské právní úpravy v podobě směrnic, což by mohla obsahově řešit nová cestovní mapa (Roadmap) pro rok 2020.

Jiří Novák svůj příspěvek zaměřil na přehled práva na spravedlivý proces, a to od jeho vzniku až po současný právní rámec, a to jak na úrovni Rady Evropy, tak na úrovni EU. Pečlivě analyzoval relevantní články Evropské úmluvy o lidských právech – článek 6 (právo na spravedlivé řízení), článek 7 (uložení trestu jen na základě zákona), článek 8 (právo na respektování soukromého a rodinného života) atd. – a vysvětlil různé možnosti vyhledávání v databázi HUDOC a v národní databázi, kterou vytvořilo a spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Během zahajovacího semináře Eva Massa, koordinátorka projektu, program HELP a projekt „HELP v EU“, představila účastníkům Online kurz HELP o procesních zárukách v trestním řízení a právech poškozených.

Účastníci se seznámili s programem Rady Evropy pro vzdělávání v oblasti lidských práv pro právní profesionály (HELP) a jeho e-learningovou platformou obsahující 35 online kurzů.

Během zahajovacího semináře byli všichni účastníci zapsáni na platformu kurzu českého nebo slovenského a v následujících 3 měsících absolvují kurz online. Účastníci, kteří úspěšně absolvují kurz a složí závěrečný test, obdrží certifikát HELP Rady Evropy.

Online kurz HELP o procesních zárukách v trestním řízení a právech poškozených je k dispozici také všem právníkům, kteří se o toto téma zajímají, v jedné části e-learningové platformy HELP v angličtině. Po absolvování pilotních kurzů bude tento kurz k dispozici také v českém, francouzském, rumunském, slovenském a španělském jazyce. Kurz HELP byl sestaven kombinací základních procesních práv obviněných a podezřelých osob v trestním řízení a práv obětí trestných činů, zahrnujících právní normy Rady Evropy (zejména Evropskou úmluvu o lidských právech a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva) a EU (se zaměřením na relevantní trestněprávní směrnice a příslušnou judikaturu Soudního dvora Evropské unie).

Další informace o HELP naleznete také na internetových stránkách České advokátní komory.

Mgr. Lenka Vojířová, odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: SAK a Mgr. Lenka Vojířová

 

 

Go to TOP