Poskytování kopií dokumentace staveb by se mělo na úřadech sjednotit

Postup stavebních úřadů při poskytování kopií projektové dokumentace staveb by se měl podle zástupkyně ombudsmanky Moniky Šimůnkové sjednotit, v krajích se v praxi totiž liší. Ministerstvo pro místní rozvoj už podle Kanceláře veřejného ochránce práv přislíbilo nápravu. Jde o to, že kopii dokumentace lze podle zástupkyně ombudsmanky poskytnout, i když s tím vlastník stavby či projektant nesouhlasí.

Z projektové dokumentace lze zjistit nejen to, jak bude stavba vypadat, ale je možné odhadnout její účinky na okolí. Proto mají lidé dotčení stavbou podle Moniky Šimůnkové právo se s dokumentací seznámit. „Stavební úřady k žádostem o kopie dokumentace přistupují různě, většinou jim však bez souhlasu projektanta nebo vlastníka stavby nevyhoví. Je třeba praxi změnit a sjednotit ve prospěch ochrany dotčených osob a jejich práva na spravedlivý proces,“ uvedla Šimůnková.

Trváním na souhlasu podle ní vzniká absurdní situace. „Účastník řízení se může s dokumentací stavby seznámit při nahlížení do spisu. Může si detaily obkreslit, pořídit si výpisky, může si dokumentaci sám vyfotit, jinými slovy si kopii dokumentace může sám pořídit. Případný nesouhlas projektanta či vlastníka tak ve skutečnosti brání pouze tomu, aby mu kopii pořídil stavební úřad, což nedává smysl,“ doplnila Šimůnková.

Souhlas vlastníka nebo projektanta by podle zástupkyně ombudsmanky měl být vyžadovaný jen v případě, kdyby vydání kopie mohlo vést k zásahu do jejich ústavně zaručených práv. Například do práva na soukromí, do autorského práva. Nebo by ohrozilo bezpečnost, pokud by šlo třeba o plány vnitřního uspořádání banky. Úřady podle Šimůnkové ale nemohou automaticky odmítat žádosti o kopie projektové dokumentace, jestliže účastník řízení souhlas projektanta nebo vlastníka stavby nedoloží.

Stejný názor zaujal loni i Nejvyšší správní soud. Ministerstvo pro místní rozvoj následně ombudsmanku informovalo, že sice nevydá metodický pokyn, ale seznámilo s rozhodnutím krajské úřady, které by stejným způsobem měly informovat jednotlivé stavební úřady. Celá soustava stavebních úřadů by tak měla dostat informace k tomuto jednotnému postupu.

Stavební úřady by si měly tento přístup k žádostem osvojit a kopie stavebních projektů účastníkům řízení poskytovat v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Je to v zájmu ochrany dotčených osob a jejich práva na spravedlivý proces.

Zdroj: TZ Kancelář veřejného ochránce práv + ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP