Titul Právník roku 2019 si z Brna odváží desítka osobností české justice

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ uspořádaly již 15. ročník soutěže Právník roku. Slavnostní galavečer spojený s vyhlášením cen se uskutečnil 31. ledna 2020 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum.


Pro soutěžní ročník 2019 bylo stanoveno celkem 8 soutěžních kategorií: pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, rodinné právo a insolvenční právo, tři speciální – Pro bono, Talent roku a Právnická síň slávy. Plastiku sv. Yva si však letos odvezlo z Brna celkem 10 osobností práva, protože byla navíc udělena Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii, která je určena pro výjimečné příležitosti a výjimečné advokáty za celoživotní práci. A aby počty byly úplné, poprvé v historii celojustiční soutěže Právník roku nastala unikátní situace, poprvé nevstoupil do Právnické síně slávy jednotlivec, ale dvojice.

Také v kategorii Pro bono, která oceňuje právníky, jež bezplatně pomáhají slabším a zranitelným, nastala zásadní změna. Přihlásil se k ní donátor, JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M., vážený člen advokátního stavu, který v ročníku 2015 vstoupil sám jako výjimečná osobnost českého práva do Právnické síně slávy. Rozhodl se pravidelně každoročně přispívat 50 tisíci korunami za to, že oceněný svým etickým výkonem advokacie dělá čest jejímu jménu. Za rok 2019 se tímto v pořadí již 11. výhercem stal advokát a zakladatel neziskové organizace Pro bono aliance Mgr. Vítězslav Dohnal.

Kategorie Talent roku je určena mladým právníkům do 33 let, jejichž autentické písemné odborné a literární práce s právní tematikou vyhodnocuje odborná porota. „Začínající mladé kolegy chceme tímto oceněním, s nímž je svázána i zajímavá finanční odměna, motivovat k odbornému růstu a také k pravidelnému publikování, třeba v našem stavovském periodiku – Bulletinu advokacie nebo v elektronickém Advokátním deníku,“ uvedl JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory. Letos se Talentem roku stal JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., doktorand PF UK v Praze, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a asistent soudkyně Ústavního soudu.

Vrcholem každého galavečera Právníka roku je, a také tentokrát byla, Právnická síň slávy, do které každoročně vstupuje významná osobnost z právnického světa za celoživotní přínos českému právu. „Je to nejvyšší pocta, kterou právnická veřejnost může udělit výjimečné osobnosti práva ze svého středu. Do Právnické síně slávy v minulosti vstoupili například JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Otakar Motejl, bývalí ministři spravedlnosti a dlouholetí advokáti, kteří už bohužel nejsou mezi námi – JUDr. Dagmar Burešová a JUDr. Karel Čermák. V loňském roce 100. výročí republiky to byl doc. JUDr. Petr Pithart, který nejenže některé dosavadní členy Právnické síně slávy osobně znal, ale intenzivně s nimi také spolupracoval, například v první české polistopadové vládě,“ připomněl některé z dosavadních nositelů tohoto prestižního ocenění JUDr. Jirousek.

Poprvé však letos nevstoupil do Právnické síně slávy jednotlivec, ale dvojice. I když po více než 51 letech, po která se znají, by se dalo říct, že jsou skoro jedno tělo – jedna duše – olomoučtí advokáti, spisovatelé a celoživotní popularizátoři práva a advokacie JUDr. Petr Ritter a JUDr. Zdeněk Šťastný.

Mimosoutěžně byla již potřetí udělena Cena Václava Mandáka za nejlepší publikovaný odborný článek v Bulletinu advokacie, časopisu vydávaného Českou advokátní komorou. Letošním vítězem se stala autorská dvojice doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., a JUDr. František Púry, Ph.D., za příspěvek nazvaný Zákaz nucení k sebeobviňování, který vyšel v březnovém čísle roku 2019 a byl přetištěn také v Advokátním deníku.

Další z autorských cen, a to za nejčtenější článek roku s právní problematikou na stránkách www.epravo.cz, letos získal cenu advokát JUDr. Tomáš Sokol za článek „Prostituce včera a zítra“.

Pomoc potřebným je s celojustiční soutěží Právník roku spjatá již od samého počátku této akce, a tak i v průběhu letošního galavečera byl předán charitativní šek. Jeho tradičním dárcem je Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Sumu ve výši 100 tisíc korun tentokrát obdržel Nadační fond dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici v Brně.

„Za všechny organizátory mám radost z toho, že se nám znovu podařilo naplnit myšlenku, se kterou jsme před lety Právníka roku zakládali – ukázat veřejnosti ty nejlepší z nejlepších, kteří budují pozitivní obraz českého práva,“ uvedl závěrem zakladatel soutěže a předseda představenstva EPRAVO.CZ, a. s., Mgr. Miroslav Chochola, MBA, s tím, že tento závazek samozřejmě zůstává stěžejním a zavazujícím i do budoucna.

Na webu České advokátní komory je k dispozici stejně jako v loňském roce videozáznam ze slavnostního večera.


Vítězové jednotlivých kategorií 

Soutěžní kategorie Právníci roku
Občanské právo
(hmotné, procesní)
doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M., dlouholetý šéf právního odboru České spořitelny, vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě UK i Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni
Trestní právo

(hmotné, procesní)

JUDr. Robert Fremr, uznávaný trestní soudce, soudce Nejvyššího soudu ČR, nyní do roku 2021 působí jako místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu
Správní právo Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka z Mohelnice specializující se na kauzy municipalit, zastupuje starosty a zastupitele, je zakladatelka právní osvěty pro komunální politiky
Rodinné právo JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., soudce, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, český styčný soudce ve věcech rodinného práva dle haagské úmluvy o únosech dětí
Insolvenční právo JUDr. Jolana Maršíková, soudkyně, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové na obchodním úseku se specializací na insolvenční spory

Kategorie se zvláštními kritérii

Talent roku (pro mladé začínající právníky) JUDr. Jakub Drápal, M. Phil., doktorand PF UK v Praze, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a asistent ústavní soudkyně
Ocenění PRO BONO Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, společník Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s. r. o. z Tábora a zakladatel Pro bono aliance
Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii JUDr. Ladislav Krym, advokát z Prahy, dlouholetý předseda kárné komise ČAK, v letech 2004–2019 tajemník ČAK
Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos českému právu) JUDr. Petr Ritter a JUDr. Zdeněk Šťastný, advokáti z Olomouce, advokátní funkcionáři, spisovatelé, spolutvůrci prvního polistopadového zákona o advokacii, zakladatelé nadace a celoživotní propagátoři advokátního povolání

Talent roku (v pořadí 2. a 3. místo)

JUDr. Veronika Dvořáková, samostatná advokátka v Kolíně
Mgr. Marek Cupka, advokátní koncipient v AK HKDW Legal

 

red
Foto: Igor Zehl + redakce AD

 

 

Go to TOP