Evropské i světové novinky aneb z činnosti mezinárodního odboru ČAK

Připravili jsme pro vás novou pravidelnou rubriku, ve které budeme přinášet hlavní informace z činnosti mezinárodního odboru ČAK (Odbor MEZ), který má široké spektrum aktivit.

V první řadě zajišťuje členství ČAK v mezinárodních organizacích a koordinuje jejich činnost. ČAK je mimo jiné již od roku 1992 členem Rady evropských advokátních komor (CCBE) se sídlem v Bruselu, takže velmi detailně její činnost sleduje. Aby se informace CCBE dostaly i ke každému českému advokátovi, překládá Odbor MEZ Newsletter CCBE, ve kterém je obsaženo shrnutí všech zásadních aktivit této významné evropské organizace. Newsletter v českém jazyce je dostupný zde.

Součástí mezinárodního odboru je i tzv. Stálé zastoupení ČAK v Bruselu, kde je hlavní úlohou především monitoring evropské legislativy a lobbingu. Koncem roku se zástupkyně v Bruselu věnovala např. problematice implementace směrnice proti praní špinavých peněz, návrhu nařízení k elektronickým důkazům a zúčastnila se kybernetického summitu CEPS, v jehož rámci se projednávaly zejména otázky, zda je struktura nové Komise uzpůsobena tomu, aby efektivně čelila kybernetickým hrozbám a zajistila kybernetickou bezpečnost v EU. Diskutovalo se rovněž o tom, jakou roli by měla Evropa hrát v rámci aktuálních mezinárodních iniciativ, jako je Pařížská výzva pro důvěru a bezpečnost v kybernetickém prostoru, či nové úsilí OSN vypracovat obecně platné kybernetické normy.

Důležitou činností Odboru MEZ je i navazování spolupráce se zahraničními advokátními komorami. V loňském roce odbor inicioval uzavření memoranda o spolupráci s Kalifornskou advokátní komorou, Mauricijskou advokátní komorou a Pařížskou advokátní komorou. ČAK se tak stala i partnerem elektronické právní knihovny Pařížské advokátní komory „Grande Bibliothèque du Droit“ (www.lagbd.fr.) a nově tam mají čeští advokáti také možnost zveřejňovat své příspěvky, a to i v češtině.

Odbor MEZ dále každý měsíc připravuje podklady pro představenstvo ČAK a plní jeho pokyny, především provádí rozsáhlé komparativní rešerše a zajišťuje odborná stanoviska k evropské legislativě a mezinárodním otázkám.

Intenzivně se věnuje i vzdělávání a v průběhu roku organizuje celou řadu vzdělávacích a společenských akcí s mezinárodním prvkem. Mnohé z těchto akcí a studijních pobytů jsou pravidelné a pořádají se každý rok. Například pro frankofonní zájemce pořádá česko-francouzské semináře, především ve spolupráci s frankofonní Asociací Masaryk. V loňském roce se uskutečnil seminář na téma „Internetové právo“ a pro rok 2020 chystáme jeho opakování, tentokrát přímo v Paříži.

Pro příznivce němčiny (ale nejen pro ně, neboť je zajištěno tlumočení do českého jazyka) se na podzim připravuje tradiční každoroční Česko-německo-slovenské advokátní fórum.  Komora se ujímá organizace jednou za čtyři roky a na řadu přichází opět letos. Fórum se uskuteční 6. – 7. listopadu 2020 v Praze. Odbor MEZ inicioval netradiční, ale aktuální ústřední téma letošního ročníku, a to „well-being advokátů“. Pro zájemce o americké právo je pravidelně k dispozici týdenní studijní pobyt v Telči se zaměřením na „úvod do amerického práva“ ve spolupráci s John Marshall Law School.

Odbor přichází i s novinkami, jako bylo loňské setkání se zahraničními advokáty, které vzniklo ve spolupráci s odborem výchovy a vzdělávání. O semináři informoval i Advokátní deník. Dále zajišťuje i ad hoc akce v zahraničí (např. advokátní sportovní hry v Paříži v roce 2019), či přednášky se zahraničními lektory v Praze, jako např. seminář o trustech, který proběhl na podzim 2019. Pro velký úspěch plánujeme seminář zopakovat, a to 13. listopadu 2020.

ČAK prostřednictvím Odboru MEZ nadále udržuje úzkou spolupráci s Akademií evropského práva (ERA), se kterou pro české advokáty a koncipienty vyjednal 25% slevu na vzdělávací akce ERA po celé Evropě. Pro využití stačí při registraci zadat heslo CzechBarERA. V nejbližší době se uskuteční na půdě ČAK seminář v březnu 2020 na téma „computer forensics“ a pro české advokáty je zajištěno opět i 10 volných míst zdarma.

Rozvoj moderních technologií však přináší nové postupy také v rámci vzdělávání – Odbor MEZ proto realizuje i velmi populární tzv. distanční vzdělávání v rámci programu HELP Rady Evropy. V plném proudu jsou nyní přípravy na distanční kurz, jehož zahajovací seminář proběhne 30. – 31. ledna 2020 v Bratislavě v sídle Slovenské advokátní komory, s níž ČAK na tomto kurzu spolupracuje. Letošní téma je zaměřeno na trestní právo, konkrétně: „Procesní záruky v trestním právu a práva poškozených“.

ČAK se také zapojuje do rozličných evropských projektů. Je partnerem Evropské nadace advokátů (ELF), jejíž nejznámější a nejoblíbenější projekt je LawyerEx (dříve Multilaw) – jedná se o výměnu mladých advokátů. V lednu 2020 bylo vybráno dalších 7 mladých českých advokátů na 14denní stáž do zahraničí. Kromě toho je každým rokem českým advokátům nabízena i dvouměsíční advokátní stáž ve Francii a měsíční stáž v Německu. Nejnovější zprávu českého účastníka z Kolína nad Rýnem v loňském roce si můžete přečíst v Advokátním deníku.

Odbor MEZ též pravidelně pořádá oblíbený studijní pobyt pro advokáty a advokátní koncipienty u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku nebo u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku.

A konečně mezinárodní odbor zajišťuje i činnost Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, která zasedá zhruba 3x do roka, naposledy v prosinci 2019. Zápisy ze Sekce jsou volně přístupné a mnoho zajímavých informací naleznete i v Newsletteru Sekce MEZ, který Odbor MEZ pravidelně připravuje.

ČAK prostřednictvím Odboru MEZ též klade důraz na informovanost advokátů o mezinárodním dění. Vaší pozornosti by neměly uniknout především měsíční Aktuality z EU, které jsou dostupné jak v Advokátním deníku, tak na webových stránkách ČAK. V posledním vydání z prosince 2019 stojí za zmínku např. informace k Unii kapitálových trhů, nová směrnice ohledně přeshraničního přemístění sídla, ale i velmi zajímavá judikatura.

Pro více informací doporučujeme pravidelně sledovat „Aktuální informace“ pod rubrikou „Mezinárodní vztahy“ na webových stránkách ČAK. Jakékoliv dotazy můžete směřovat i přímo na Odbor MEZ: international@cak.cz


JUDr. Eva Indruchová, LL.M, Ph.D., vedoucí mezinárodního odboru ČAK

Foto: AD
zleva: Mgr. Alžběta Recová, Andrea Peukertová, Mgr. Lenka Vojířová, Mgr. Veronika Slováčková, DiS. a JUDr. Eva Indruchová, LL.M, Ph.D.

 

Go to TOP