Zkušenosti získané u „advokátů nad Rýnem“ jsou k nezaplacení

Česká advokátní komora ve spolupráci s Německou nadací pro mezinárodněprávní spolupráci (die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, e. V.) – IRZ, Německou spolkovou advokátní komorou (Bundesrechtsanwaltskammer) a Německým advokátním spolkem (der Deutsche Anwaltverein) pořádá každoročně stáž pro jednoho mladého českého advokáta či advokátku, případně advokátního koncipienta v posledním ročníku koncipientské praxe. V letošním roce se uskuteční od 22. dubna do 30. května. Pro všechny potenciální zájemce má osobní zkušenost advokáta, který ji již absolvoval, cenu zlata. Proto nabízíme poznatky loňského účastníka, pražského advokáta Mgr. Sebastiana Macha.  

Na počátku roku 2018 jsem se rozhodl oprášit znalost německého jazyka a začal jsem každý týden chodit na individuální konverzace a jazyková cvičení v němčině. V září stejného roku jsem při pravidelné návštěvě webu České advokátní komory objevil výzvu k účasti ve výběrovém řízení na stáž ve Spolkové republice Německo. Cílem stáže bylo získat, resp. prohloubit si základních znalosti německého práva a seznámit se s chodem německých advokátních kanceláří. Výběrového řízení se mohli zúčastnit všichni mladí advokáti se znalostí německého jazyka, včetně odborné terminologie.

Po krátkém přemýšlení jsem se rozhodl zkusit štěstí a poslal jsem do výběrového řízení svoje CV a motivační dopis, obojí v německém jazyce. Netrvalo dlouho a ozval se mi mezinárodní odbor ČAK s pozvánkou na pohovor. Po absolvování pohovoru, který byl velmi příjemným povídáním o tom, z jaké pocházím kanceláře, jakým oborům práva se věnujeme a co si myslím, že nám zahraniční pobyt do naší praxe přinese, jsem dostal za úkol přeložit německý text o evropském právu. Několik dní po skončení výběrového řízení jsem se dozvěděl, že mě ČAK vybrala.

Po prvotní radosti se rychle dostavilo vystřízlivění. V té době jsme s partnerkou očekávali druhé dítě, řídil jsem advokátní kancelář o 4 koncipientech a 2 studentech, a aby toho nebylo málo, měla se naše seniorní koncipientka v době stáže chystat na advokátní zkoušky. Proto jsem se obával, že šestitýdenní zahraniční stáž nepřichází v úvahu. Naštěstí mě nejenom moji společníci, kolegové a rodina podpořili, ale dokonce i naše kolegyně Klára Švandelíková si odložila advokátní zkoušky o tři měsíce na léto, a tím mi společně umožnili se stáže zúčastnit.

Každý účastník programu si mohl v průběhu několika měsíců, které do začátku stáže zbývaly, domluvit její výkon v německé advokátní kanceláři podle své volby, případně si vlastními silami zařídit bydlení nebo tyto činnosti přenechat IRZ. Na základě doporučení účastníků předchozích ročníků jsem se rozhodl nechat celou organizaci na IRZ a vůbec jsem nelitoval.

Byl jsem přidělen do nadnárodní advokátní kanceláře DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbH původem z Velké Británie, a to do pobočky v Kolíně nad Rýnem. Tato kancelář se věnuje zejména právu moderních technologií a právnímu poradenství podnikatelů. V Kolíně nad Rýnem má tým asi 20 právníků, a dokonce v ní praktikuje česky hovořící německý advokát, pan Peter Karmann. I ubytování mi IRZ zařídilo skvěle, pronajalo mi přízemní jednopokojový byt ve vyhledávané kolínské čtvrti Altstadt – Süd, kterou bych přirovnal k pražskému Karlínu.

Samotné stáži v advokátní kanceláři předcházelo dvoutýdenní společné školení, jehož cílem bylo poskytnout nám komplexní vhled do německého (zejména soukromého) práva a které probíhalo v malebném městečku na Rýnu – Königswinteru. Při tomto školení jsme byli ubytováni v konferenčním hotýlku, kdy program byl následující – po snídani probíhal dopolední vyučovací blok, poté jsme měli společný oběd, většinou i s přednášejícím, následovaný odpoledním vyučovacím blokem. Denní program poté končil kolem 16:30 hodin, a to se většina kolegů odebrala řešit úkoly pro svou domácí kancelář. Den jsme poté zakončovali společnou večeří a volným programem. Jednotlivé vyučovací bloky většinou vedli němečtí advokáti a jejich přínos se velmi lišil. Někteří výklad pojali formou přednášky, což byla méně záživná forma, jiní ovšem dokázali i zpočátku stydlivé publikum kolegů rozmluvit do bouřlivé debaty. Debata se pak nejednou stočila i na situaci lidských práv v problémovějších zemích jako jsou Turecko a Rusko.

Jak jsem mohl ze školení a obecně celého pobytu poznat, německé právo je v některých oblastech do detailu promyšlené, např. při rozvodu manželství se vypořádávají i odvody na důchodové pojištění tak, aby oba manželé odcházeli z manželství se stejným nárokem na výplatu starobního důchodu. V jiných oblastech se ovšem stále nachází v minulém století, když třeba výpis z katastru nemovitostí nelze získat elektronicky, ale pouze osobně za předpokladu prokázání právního zájmu, což fascinovalo zejména kolegyni z Estonska.

Stáže se zúčastnilo 16 právníků a advokátů zejména z bývalého východního bloku, od Ruska a Gruzie přes Turecko a Balkán až po Českou republiku a Polsko. Zastoupeny byly jak velké lokální kanceláře, tak i samostatní advokáti, kdy téměř každý účastník programu již nějaký studijní nebo pracovní pobyt v Německu absolvoval, a tudíž znalost německého jazyka byla na velmi dobré úrovni. Vzhledem ke každodennímu kontaktu jsme se všichni velmi rychle spřátelili a trávili spolu veškerý volný čas, v němž jsme nejčastěji rozebírali vzájemné odlišnosti jednotlivých národních právních řádů. Z volnočasových aktivit musím doporučit zejména výlet lodí po Rýně s nástupem v Königswinteru, návštěvu krásného Kolína nad Rýnem či pro fanoušky fotbalu zápas Bundesligy.

Stáž v rámci advokátní kanceláře bych označil spíše za studium, o praktickém užitku stážistů při poskytování právních služeb nelze ani uvažovat. Pro jednotlivé kolegy jsem občas připravil nějakou rešerši, případně mě pozvali na jednání s klientem či workshop, kterých za dobu mého pobytu pořádali několik. Obyvatelé Kolína nad Rýnem jsou známí svou veselou povahou a uvolněným a přátelským chováním, což platilo i pro kolegy z hostící advokátní kanceláře.

Pobyt byl zakončen výstupním seminářem, který se konal v Bonnu, městě Ludwiga van Beethovena a bonbonů Haribo. V rámci výstupního semináře jsme bilancovali naše aktivity během stáže u advokátních kanceláří a dávali jsme zpětnou vazbu organizátorům projektu. Výstupní seminář vyvrcholil návštěvou muzea Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, což je muzeum moderních dějin Spolkové republiky Německo, jež začínají s koncem 2. světové války a končí v současnosti.

Po finanční stránce jsme si také nemohli stěžovat. IRZ uhradila ubytování a stravu po celou dobu trvání vstupního a výstupního školení, dále uhradila ubytování v místě konání samotné stáže a vybavila nás kapesným ve výši 500 EUR. Cestovné jsme si museli uhradit z vlastních zdrojů.

Obecně bych pobyt označil za vcelku náročný, zejména pokud účastník programu potřebuje paralelně řešit agendu své advokátní kanceláře, za ty zkušenosti a nově nabyté znalosti to ovšem stojí. Díky absolvované stáži jsem se zlepšil v cizím jazyce, nabyl jsem nové vědomosti zejména o způsobu poskytování právních služeb v zahraničí a vytvořil si mezinárodní síť kolegů. Od mého návratu naše advokátní kancelář využila získané kontakty při asistenci našim klientům v rámci právních řádů SRN, Polska a Egypta. S ostatními účastníky jsme se dohodli, že se za účelem udržení kontaktu budeme minimálně jednou ročně organizovaně setkávat. V roce 2020 je na řadě Praha a já se již teď těším, až kolegům připravím co nejzajímavější program. Absolvování stáže rozhodně doporučuji každému německy hovořícímu advokátovi.

Na tomto místě bych rád poděkoval své rodině, že to beze mě po dobu stáže vydržela, mým kolegům z kanceláře, že perfektně pracovali i bez mé osobní přítomnosti, a IRZ a ČAK za perfektní organizaci. Pokud by kdokoliv zvažoval účast nebo se chtěl zeptat na něco, co jsem neuvedl, může mě kontaktovat na e-mailové adrese mach@ghslegal.cz nebo přes LinkedIn.

Mgr. Sebastian Mach

Za ČAK už jen malé doplnění závěrem –  zahraniční stáže vypisuje Odbor mezinárodních vztahů každý rok. Veškeré informace najdou zájemci na adresách: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18131https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18134&tmplid=15.

O zážitcích a zkušenostech dalších mladých stážistů z minulých ročníků si můžete přečíst zdezde.

 

Mgr. Sebastian Mach – na snímku čtvrtý zleva v zadní řadě

Go to TOP