Zrušení předkupního práva na parkovací stání v bytových domech

Před závěrečným schvalováním je ve Sněmovně vládní novela občanského zákoníku, podle níž by se na parkovací stání v bytových domech, prodávané společně s bytem, nevztahovalo předkupní právo vlastníků dalších bytů. Navrhli to poslanci dne 21. ledna 2020 ve druhém čtení. Dolní komora by o navržených změnách měla hlasovat v únoru.

Ústavněprávní výbor navrhl již dříve opětovné zrušení předkupního práva. Chce, aby se vrátil stav, který platil od roku 2015 do znovuzavedení předkupního práva od 1. ledna 2018. V tomto období bylo zákonné předkupní právo spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům až na některé výjimky zrušeno. Omezilo se na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.

Výbor také mimo jiné chce, aby byl vlastník bytu povinen předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. V novele občanského zákoníku dále navrhl rozšířit části, které se týkají družstev.

Poslanec Milan Pour prosazuje sjednocení formy pro přijetí změn stanov společenství vlastníků jednotek. Nemusely by se uskutečňovat notářským zápisem, jak je tomu v některých případech nyní.

Vládní předpis má například také jednoznačně stanovit, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo užíváním bytu. Upravuje nucený prodej bytu a umožní uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti, nebo vznik společenství vlastníků jednotek s jediným vlastníkem všech jednotek.

Vlastník bytové jednotky by byl podle novely občanského zákoníku  nově povinen oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu. Povinnost by se vztahovala i na úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP