Vedení advokátní kanceláře Forlex se rozrůstá o dvě nové partnerky

Advokátní kancelář Forlex získává od ledna 2020 dvě nové partnerky, zkušené advokátky Lenku Němcovou a Evu Ostruszkou Klusovou. Obě advokátky působí v kanceláři Forlex od jejího vzniku v roce 2016 a mají zhruba desetiletou právní praxi v předních českých advokátních kancelářích.

Eva Ostruszka Klusová

Eva Ostruszka Klusová bude spoluzodpovědná za vedení pracovněprávního týmu, poskytování služeb z oblasti zdravotnického práva a komunikaci s francouzsky hovořícími klienty.

Lenka Němcová

Lenka Němcová se bude i nadále podílet zejména na vedení brněnské pobočky kanceláře, vedení nemovitostního týmu a poskytování právních služeb v oblasti správního práva.

Ve Forlexu věříme, že tým kvalitních a loajálních právníků je opravdu esenciální a jsme rádi, že se nám daří schopné lidi udržet a také jim poskytnout adekvátní kariérní růst. O tom svědčí nejen povýšení Lenky a Evy na partnery kanceláře, ale také skutečnost, že v uplynulém roce se u nás rozhodli nadále zůstat po úspěšném složení zkoušek tři skvělí koncipienti na pozici advokátů. Zároveň jsme loni přijali tři nové koncipienty a další nová koncipientka nastoupí v lednu 2020. V naší kanceláři tak bude působit již 17 právníků, což z Forlexu dělá jednu z největších mimopražských českých advokátních kanceláří, která je schopná klientům poskytnout právní služby v zásadě v jakékoli oblasti práva, “ říká partner Forlexu Pavel Říha.

Ivan Barabáš a Aleš Klech k tomu dodávají: „Jsme rádi, že můžeme mezi sebou jako nové partnerky přivítat právě Lenku a Evu. Jsou to talentované advokátky, které nejen posílí synergii týmu, ale přináší odhodlanost, píli a moderní pohled na věc. To jsou kvality, které naši praxi nepochybně posunou dál.“

Advokátní kancelář Forlex působí především na Moravě a ve Slezsku od roku 2016. Její zástupci čerpají z téměř dvaceti let zkušeností z významných českých i zahraničních advokátních kanceláří i z podnikové praxe. Nabízí komplexní a specializované právní služby na vysoké úrovni, na jaké jsou klienti zvyklí obvykle pouze u mezinárodních právních center. Díky spolupráci se zahraničními advokáty může Forlex nabízet spolehlivou právní podporu prakticky po celém světě. Advokátní kancelář Forlex zpřístupňuje regionálním klientům služby, za nimiž by jinak museli cestovat do Prahy.

 

Zdroj: AD Forlex

Go to TOP