Jan Palach: Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí

Právě dnes si připomínáme 51 let od hrdinského činu studenta pražské filozofické fakulty Jana Palacha, který se upálil na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy.

Palachův čin, jakkoli nestandartní a neuchopitelný, vzbuzuje dodnes velké emoce a často i protichůdná hodnocení. Již krátce po jeho smrti začal vysoce postavený komunistický funkcionář Vilém Nový pronášet lživé teorie o Palachově smrti a motivaci jeho činu. Podle jeho slov se Palach nechtěl zabít, nýbrž pouze polít chemikálií způsobující „studený plamen“, a tímto protestem destabilizovat situaci ve společnosti. K této formě protestu měli studenty podle jeho slov navést například Vladimír Škutina, Lubomír Holeček, Pavel Kohout a další. Ti na Nového podali žalobu na ochranu osobnosti. Další žalobu podala Palachova matka Libuše Palachová, zastupovaná advokátkou Dagmar Burešovou. I přesto, že soudkyně Jarmila Ortová obě žaloby zamítla se zdůvodněním, že Nový měl nejen právo, ale dokonce povinnost kritizovat Palachův čin, se Dagmar Burešová za čest Jana Palacha a jeho rodiny bila jako lvice. Ostatně jejím mottem bylo „Strach je přirozený. Jen hlupák nemá nikdy strach, protože nemá dost fantazie, aby si dokázal představit, co vše se může stát. Ale strach je třeba umět překonávat. V jeho překonávání se rodí statečnost. Dovedeno do důsledků, kdo ho nechce překonávat, není statečný, jen zbabělý.“

Životnímu příběhu Dagmar Burešové se věnuje stále probíhající výstava České advokátní komory Advokáti proti totalitě.

Ve vitríně věnované této vznešené dámě, první dámě české justice, můžete vidět i originální posmrtnou masku Jana Palacha sejmutou sochařem Olbramem Zoubkem, jakož dokumenty z tohoto procesu.

Přijďte do Galerie 17. listopadu v Kaňkově paláci na Národní třídě 16 (ve všední dny od 8 do 17 hod., o víkendech mezi 10. a 17. hodinou) a připomeňte si činy Jana Palacha, Dagmar Burešové, ale i dalších hrdinů naší země.

Případně na ně zavzpomínejte při čtení stránek https://www.advokatiprotitotalite.cz/.


Redakce AD
Foto redakce AD

Go to TOP