ČAK připomíná Den lidských práv osudy československých advokátů

Dne 10. prosince 2019 si svět připomíná již po jednasedmdesáté Mezinárodní den lidských práv. Ve světě přitom stále existují země, a není jich málo, kde lidská práva jsou pouhou proklamací.

Také Česká republika o tom ví své, protože ve 20. století zažila dlouhé období několika totalitních režimů. Žilo v nich i 10 statečných československých advokátů, které Česká advokátní komora připomněla u příležitosti listopadového 30. výročí znovunabytí svobody projektem Advokáti proti totalitě a připomíná je i dnes, v den Mezinárodního dne lidských práv. Lidských práv, která se svobodou a demokracií úzce souvisejí.

„Různá období, různé, byť podobné totalitní systémy, avšak povětšinou velmi obdobné osudy těch, kteří se s totalitní mocí nesmířili a vůči ní aktivně vystupovali či přímo proti ní bojovali. Skutečnost, že tak činili advokáti, je o to cennější, neboť jako osoby znalé práva dobře věděli, jaké „právní“ mechanismy mocenský aparát konstituoval a jak krutě až obludně je dokáže využívat,“ poukázal předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek znovu na strastiplné a někdy až drastické životní příběhy advokátů. „Je důležité nezapomínat,“ dodal.

Historie však bývá spravedlivá… „I když skutky advokátů proti totalitě jsou za takového režimu cíleně odsouvány v zapomnění, z historické paměti je zcela vymazat nelze. K uchovávání a „oprašování“ historické paměti advokacie ostatně nepřímo patří i osudy advokátů oceňovaných cenou Human Rights Award, udělovanou Radou evropských advokátních komor (CCBE),“ uvedl JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., bývalý předseda ČAK a budoucí děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity.

Hlavním smyslem ceny CCBE za lidská práva, která je od roku 2007 každoročně udělována, je ocenit advokáty/advokátní organizace, kteří prokázali výjimečné nasazení v oblasti lidských práv nebo se v oblasti lidských práv dlouhodobě angažují. Cena tedy může být udělena advokátům, jež přispěli k dobrému jménu advokacie zachováváním nejvyšších hodnot profesního a osobního chování v oblasti lidských práv. V letošním roce Rada evropských advokátních komor udělila svou Cenu za lidská práva za rok 2019 čtyřem aktuálně vězněným íránským advokátům.

CCBE, jejímž členem je Česká advokátní komora, publikovala dnes, tedy v den, který připadá na Mezinárodní den lidských práv, svůj tradiční newsletter CCBE Info speciálně zaměřený na lidská práva a hrozby vztahující se k profesi advokáta.

Kdyby se v padesátých, šedesátých nebo i osmdesátých letech tyto ceny udělovaly, členové „společenství“ Advokáti proti totalitě by je byli určitě získali. Právě advokáti a právníci obecně jsou profesemi, které významnou měrou odpovídají za současnou úroveň naplňování lidských práv. Lidská práva patří k hodnotám, které je třeba si uchovat a nevzdávat se jich, protože bez nich se žít nedá. Dnešní generace by proto neměly zapomenout na to, co advokáti udělali pro to, abychom mohli žít ve státě, kde jsou občanská, ale i politická, sociální a další práva naplňována. Děkujeme proto všem, i těm nejmenovaným, kteří pomohli v dlouhých letech nesvobody tyto hodnoty naplňovat a zůstali jim věrni.

O tom, jak to bylo v dobách totalit těžké, si můžete přečíst na stránkách www.advokatiprotitotalite.cz nebo se přijďte podívat na stejnojmennou výstavu do Kaňkova paláce na Národní třídě 16 v Praze. Otevřeno je každý den až do 31. ledna 2020 a vstup je zdarma.

Redakce AD
Foto: CCBE

 

Go to TOP