Mění se zákony regulující podnikání na finančním trhu

Emitenti akcií a dluhopisů získají jednodušší přístup na kapitálový trh. Zkrátí se doba pro schválení dokumentů související s vydáváním cenných papírů, takzvaným prospektem, a pro drobné emitenty se zjednoduší i jejich forma. Počítá s tím předloha, která mění některé zákony regulující podnikání na finančním trhu a kterou 27. listopadu schválila Sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát.

Zkrátí se doba pro schválení dokumentů související s vydáváním cenných papírů, takzvaným prospektem, a pro drobné emitenty se zjednoduší i jejich forma. Počítá s tím předloha, která mění některé zákony regulující podnikání na finančním trhu a kterou 27. listopadu 2019 schválila Sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát.

 „Nařízení si klade za cíl zejména usnadnit emitentům akcií a dluhopisů přístup na kapitálové trhy. Například pro časté emitenty se usnadňuje vyhotovení jednotlivých prospektů a zkracuje se doba pro jeho schválení orgánem dohledu, tedy Českou národní bankou. Pro drobné emitenty se upravuje jednodušší forma prospektu, takzvaný unijní prospekt pro růst,“ stojí v důvodové zprávě.

Prospekt cenného papíru je informační dokument pro investory. Obsahuje údaje nezbytné pro investory k posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a dluhů, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace vydavatele cenného papíru.

Dále novela reaguje na nedostatky, které se objevily v praxi. Například všechny emise dluhopisů by měly mít přidělen ISIN, tedy dvanáctimístný mezinárodní identifikační kód cenného papíru.

Předloha mění distribuci doplňkového penzijního spoření. Bude možné ho prodávat samostatně bez nutnosti mít povolení investičního zprostředkovatele.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP