Ministerstvo spravedlnosti chce upravit metodiku NS k bolestnému

Současná metodika Nejvyššího soudu (NS), která slouží jako pomůcka ke stanovení výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví, by měla projít revizí.

Zakázku na revizi metodiky chce Ministerstvo spravedlnosti ČR zadat bez výběrového řízení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Podle materiálu, který v pondělí 25. listopadu 2019 projedná vláda, činí předpokládaná hodnota zakázky pět milionů korun bez DPH.

Stávající metodiku vypracoval NS v roce 2014 ve spolupráci se Společností medicínského práva a dalšími experty. Reagoval tak na fakt, že nový občanský zákoník zrušil tzv. náhradovou vyhlášku k výpočtu bolestného a ztížení společenského uplatnění. Metodika není právně závazná, jejím bodovacím systémem se ale v praxi řídí soudy a využívají jej i právníci při mimosoudních vyrovnáních. Občanský zákoník totiž nyní uvádí jen to, že pokud nelze výši náhrady za ublížení na zdraví určit, stanoví se „podle zásad slušnosti“.

„Bylo zjištěno, že ohledně nároku na bolestné se ve vytvořeném materiálu vyskytly věcné chyby a nedostatky, které je třeba odstranit,“ vysvětlilo teď ministerstvo, proč chystá revizi metodiky. Zároveň chce nastavený systém přiblížit pracovněprávní úpravě náhrady za nemoci z povolání a pracovní úrazy.

Úřad hodlá využít toho, že podle zákona není povinné vypisovat zadávací řízení u veřejných zakázek, které se týkají služeb ve výzkumu a vývoji. Poukazuje na to, že výsledek výzkumu bude veřejně přístupný jak odborné, tak laické veřejnosti. Zvolený postup v září schválila Pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP