Česko přistoupilo k Meziamerické úmluvě o pomoci v trestních věcech

Po dlouholetém úsilí Ministerstva spravedlnosti byla dne 17. října 2019 na Generálním sekretariátu Organizace amerických států ve Washingtonu uložena listina České republiky o přístupu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech a k jejímu Opčnímu protokolu. Úmluva a Protokol, které zlepší možnosti mezinárodní justiční spolupráce, budou pro Českou republiku platné od zítřka, tedy 16. listopadu 2019. ČR je navíc vůbec prvním evropským státem, který k Úmluvě přistoupil.

Přistoupení České republiky k Úmluvě a Protokolu napomůže rozšíření možností mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. Ministerstvu spravedlnosti, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, státním zastupitelstvím a soudům přinese možnost spolupráce se státy – smluvními stranami Úmluvy – které její poskytování podmiňují existencí příslušné mezinárodní smlouvy.

Česká republika přístupem k těmto mezinárodním smluvním instrumentům získala smluvní základ pro spolupráci v trestních věcech s dvaceti pěti státy. Jsou jimi Antigua a Barbuda, Argentina, Bahamy, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominika, Ekvádor, Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamajka, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguay a Venezuela.

Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech z 23. května 1992 sjednaná v rámci Organizace amerických států je otevřena k přístupu i státům, které nejsou jejími členy, a Česká republika k ní přistoupila jako první evropská země.


Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Foto: OAS

Go to TOP