Jednota českých právníků zve na pražské přednášky a semináře

Zpestřete si konec roku 2019 zajímavou přednáškou či seminářem Jednoty českých právníků, které se konají vždy v budově pražské Právnické fakulty, nám. Curieových 901/7, Praha 1.

 

Odborné semináře:

 5. prosince 2019

Aktuální problémy v exekučním řízení

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze

 

10. prosince 2019

Vybrané otázky správy společné věci a ukončení spoluvlastnictví z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu

 

Pro advokátní koncipienty je jistě důležité dodat, že účast na seminářích Jednoty je uznávána jako součást přípravy k advokátním zkouškám.

 

Přednášky:

 

11. listopadu 2019

Opatrovnictví právnických osob

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze

 

25. listopadu 2019

Změny závazků včetně postoupení práva

Přednášející: JUDr. Michal Krenk, předseda senátu Vrchního soudu v Praze

 

2. prosince 2019

Dědictví napříč Evropou

Přednášející: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeifer, Ph.D., pedagožka Právnické fakulty UK v Praze

 

Účastnický poplatek za seminář činí 1 500 Kč, pro členy Pražského sdružení JČP a notářské a advokátní koncipienty 900 Kč, účastnický poplatek za přednášku činí 400 Kč, pro členy Pražského sdružení JČP a notářské a advokátní koncipienty 200 Kč.


Registrační formuláře i další informace najdete na
www.jednotaceskychpravniku.cz.

Zdroj: JČP

 

 

Go to TOP