Senát zřejmě schválí novelu, která má usnadnit boj s kůrovcem

Senát zřejmě schválí beze změn novelu lesního zákona, která má mimo jiné urychlit a usnadnit boj s kůrovcem. Doporučil to 21. října 2019 senátní podvýbor pro zemědělství.

Norma mimo jiné zavede pravidla pro státní příspěvky na obnovu lesů jejich soukromým vlastníkům. Prostřednictvím mysliveckých úřadů bude stát moci regulovat kvůli obnově lesů počty spárkaté zvěře, která se podílí na likvidaci sazenic nových stromů. Podvýbor také doporučil Ministerstvu zemědělství ČR navrhnout změny, které sníží ekonomickou nákladnost a technickou proveditelnost snížení škod zvěří v lesním hospodářství a zemědělství. Ministerstvo by podle podvýboru mělo rovněž dokončit Koncepci lesního hospodářství.

Poslaneckou úpravu již dříve odmítly Českomoravská myslivecká jednota a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR. Podle kritiků jsou změny nepromyšlené, byrokratické a omezují práva vlastníků honiteb i myslivců. Novelu naopak podpořili akademici a ekologové.

Novela počítá s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit Ministerstvo zemědělství ČR, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně. Stát by například mohl udělit výjimky pro kácení v nedostatečně vzrostlém lese. Novela rovněž stanoví pravidla pro finanční příspěvky vlastníkům nestátních lesů k řešení dopadů kůrovcové kalamity.

Sněmovna také do zákona vložila zákaz privatizace státních lesů. Netýkalo by se to například směny lesů nebo prodeje ve veřejném zájmu. Poslanci také k radosti ekologů schválili návrh, který omezí odvážení těžebních zbytků tam, kde lesy nemají dostatek živin.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP