Říjnové vydání Bulletinu advokacie přináší dlouho očekávanou „přílohu“

Vážení a milí čtenáři!

Do rukou se Vám tentokrát dostává zcela zvláštní číslo Bulletinu advokacie. A bez nadsázky se dá říct, že Vámi i dlouho očekávané. Vždyť Vaše brožura Advokátních předpisů je již po těch letech přece jen hodně ohmataná, popsaná, třeba i trochu roztrhaná, ale hlavně neaktuální. Proto advokátům a advokátním koncipientům s 10. letošním číslem posíláme její zbrusu nové vydání. V něm jsou „pod jednou vazbou“ pohromadě, a ještě přehledněji poskládané jak právní předpisy o advokacii, tak stavovské předpisy ČAK, stejně jako základní mezinárodní předpisy EU a CCBE k výkonu povolání advokáta. Doufáme, že nové vydání základní advokátní příručky Vám bude nejen užitečné, ale bude se Vám i líbit.

Přestože Advokátní předpisy spolkly hodiny a hodiny mravenčí práce vedoucího odboru vnitřní a vnější legislativy ČAK JUDr. Johana Justoně a také některých redaktorek, zejména PhDr. Ivany Cihlářové, ani standardní číslo BA nebylo nijak ošizeno! Také tentokrát je plné zajímavostí a informací, o které byste neměli přijít.

Předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek v úvodníku Poděkování bilancoval uplynulé dva roky svého funkčního období a zároveň, jak již název napovídá, poděkoval za spolupráci kolegům z představenstva, dalším spolupracovníkům i zaměstnancům Komory.

V odborné části upozorňujeme na článek Trestněprávní pojetí škody na veřejném majetku při jeho správě od autorů Františka Púryho a Martina Richtera, který upozorňuje na rozdílné účely institutu škody v civilním a trestním právu a věnuje se chápání škody na veřejném majetku. Další autorka Dana Ondrejová si položila otázku: Co přinese chystaná novela směrnice o nekalých obchodních praktikách a zaměřila se na jednotlivé změny, které přinese jak z pohledu legislativního, tak praktického dopadu pro spotřebitele.

Advokátní koncipientky a koncipienti by pak rozhodně neměli přehlédnout příspěvek o písemných testech, které jsou od letoška novou součástí advokátní zkoušky. Mohou se totiž na ně přihlásit v předstihu i několika měsíců před ukončením své tříleté praxe.

V rubrice Aktuality jsou ve Sdělení ČAK o povinných platbách a pojistném shrnuty všechny platby a jejich termíny, které advokátní stav čekají. Bulletin přináší i zcela aktuální informace k nadcházejícím akcím projektu Advokáti proti totalitě, stejně jako tradiční rubriky z judikatury nebo odborné literatury, či na závěr pozvánky na pestrou nabídku přednášek, seminářů a konferencí.

Nové číslo Bulletinu advokacie vychází v pátek 18. října 2019.

S přáním příjemného podzimního počtení Vaše redakce.

Go to TOP