Ladislav Čendula: Mojich šesť desaťročí v banskobystrickej advokácii

Slovenská advokátska komora, Bratislava 2018, 117 stran, 5 eur.

Advokáta Ladislava Čendulu, jehož životní a profesní osudy jsou spjaty s Banskou Bystricí, měli možnost osobně poznat účastníci XIV. konference o historii advokacie konané v Banské Bystrici dne 3. listopadu 2017. Možná že právě tam „podnet k mojím memoárom dala Slovenská advokátska komora, ktorá si tiež vzala na starosť všetko, čo súviselo so vznikom knihy“.

Advokátský život Ladislava Čenduly byl vskutku bohatý, advokátem se stal v roce 1954 a v advokacii působil aktivně až do roku 2010. Prošel tak různými etapami její historie, v roce 1968 byl krátce i náhradníkem ve výboru Ústředí československé advokacie.

Českého čtenáře zaujme mimo jiné kapitola Advokát Čendula a tzv. česká stopa, v níž se čtenář dočte, že Čendulovým blízkým přítelem byl Otakar Motejl, který začínal jako advokátní koncipient rovněž v Banské Bystrici, či že měl blízko i k „mimoriadne statočnej a čestnej pražskej advokátke JUDr. Dagmar Burešovej“, s níž ho pojil mimo jiné skauting. Dagmar Burešovou poznal přitom Čendula v roce 1972 v občanskoprávní sekci Ústředí československé advokacie.

V roce 1990 se Ladislav Čendula stal krátce generálním prokurátorem Slovenské republiky, podle jeho vzpomínek volba padla na něho i proto, že „keďže som nikdy nebol vo strane a obhajoval som disidentov, kňazov a moju obhajobu v poslednom väčšom politickom procese v roku 1988 v kauze Polansky ako verejnosť na pojednávaní pred Krajským súdom v Banskej Bystrici sledovali aj JUDr. Ján Čarnogurský a František Mikloško, a zrejme s ňou boli spokojní, tak nakoniec voľba padla na mňa“.

Knihu otevírá předmluva předsedy Slovenské advokátní komory Tomáše Borece, následuje kapitola z pera jednoho z předních historiků slovenské advokacie Petera Kerecmana Úvod, alebo banskobystrická advokácia v premenách času, následují vzpomínky Ladislava Čenduly, literárně zpracované Jozefem Habočíkem, a posléze vzpomínky kolegů, advokátek a advokátů z Bánské Bystrice Daniely Bacíkové, Petera Dlhopolčeka, Jána Gerega, Magdy Jaňovkové, Pavla Porubského a Jozefa Švarce, a advokátů ze Zvolena Miroslava Abelovského a Jozefa Brázdila.

Kromě biografie Ladislava Čenduly publikace přináší celou řadu životopisných údajů o dalších slovenských i českých advokátech, podrobněji jsou v rámci příloh takto zmíněni advokáti Gustáv Michalica, Kazimír Bazovský, Vladimír Bazovský, Štefan Peťko, Ladislav Discantiny a Alexander Mészáros.

Zajímavé jsou pak i obrazové přílohy, včetně fotografie ze zmiňované XIV. konference o historii advokacie.

Knihu uzavírá poděkování, v němž Ladislav Čendula konstatuje, že ničeho v advokátském životě nelituje, zejména nikoliv toho, že „som sa ešte ako mládenec rozhodol zasvätiť život advokácii, tomu krásnemu, ale ťažkému povolaniu, lepšie povedané, poslaniu“.

Publikaci, která zdařile rozšířila knihov­nu memoárové a biografické literatury, lze doporučit každému, kdo chce nadechnout atmosféru ve slovenské advokacii od let padesátých do současnosti. Ti, kdož s ní dnes přicházejí do styku, zde narazí na celou řadu svých souputníků.

Zájemci si knihu mohou objednat e-mailem na: ondrisova@sak.sk.

 

JUDr. PhDr. STANISLAV BALÍK, Ph.D., advokát, právní historik a emeritní ústa

Go to TOP