Evropská komise vytkla Slovensku zacházení s romskými dětmi

Evropská komise (EK) vytkla Slovensku zařazování romských dětí do zvláštních škol. Vyzvala Bratislavu, aby dodržovala evropská pravidla týkající se rovného zacházení.

Evropská komise (EK) vytkla Slovensku zařazování romských dětí do zvláštních škol. Vyzvala Bratislavu, aby dodržovala evropská pravidla týkající se rovného zacházení.

Slovensko má nyní podle Evropské komise dva měsíce na to, aby podniklo kroky k nápravě a komisi o nich informovalo, jinak se tento výkonný orgán Evropské unie obrátí na unijní soud.  Komise ve svém prohlášení dne 10. října 2019 připomněla, že unijní směrnice zakazuje diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu v mnoha oblastech, včetně vzdělávání. „Na Slovensku je však neúměrně vysoký podíl romských dětí umisťován do zvláštních škol nebo tříd pro děti s mentálním postižením,“ uvedla Evropská komise.

Další forma vytlačování na okraj společnosti podle ní spočívá v tom, že i při běžném vzdělávání jsou romské děti umisťovány do oddělených tříd či škol pouze pro Romy. Evropská komise proto do Bratislavy zaslala takzvané odůvodněné stanovisko se žádostí o zajištění souladu s právem Evropské unie, což je další krok formálního řízení o nesplnění povinnosti. První fáze byl dopis z roku 2015 s výzvou k zaslání dalších informací. Slovensko po něm podle Evropské komise přijalo několik opatření, která mají tento problém řešit. „Komise však po jejich pečlivém posouzení a kontrole situace na místě dospěla k závěru, že k vyřešení problému nepostačují. Diskriminace ve školách na základě etnického původu je i nadále závažným problémem,“ uvedla komise.

Bratislava má nyní dva měsíce na odpověď a přijetí příslušných opatření. Pokud tak neučiní, může se komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP