LRV vrátila ministerstvu k dopracování zákon o hromadných žalobách

Legislativní rada vlády (LRV) se ve čtvrtek 4. října 2019 zabývala kontroverzním zákonem o hromadných žalobách. K novému návrhu vznesli členové rady takové množství připomínek, že LRV jednání přerušila za účelem dopracování jeho předkladatelem – Ministerstvem spravedlnosti.

Legislativní rada vlády (LRV) se ve čtvrtek 4. října 2019 zabývala kontroverzním zákonem o hromadných žalobách. K novému návrhu vznesli členové rady takové množství připomínek, že LRV jednání přerušila za účelem dopracování jeho předkladatelem – Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Už původní návrh ministerstva se setkal v rámci připomínkového řízení se silnou kritikou. Ani nová verze návrhu pak podle právních expertů prakticky nepřispívá k ochraně spotřebitelů. Naopak vede k vytvoření výhodného byznysu pro soukromé a spekulativní investory. Legislativní rada vlády kritizuje zejména zásadní procesní nedostatky zákona a jeho neprovázanost se zbytkem českého právního řádu.

Projednávání zákona je tak v tuto chvíli odložené. Ministerstvo má zapracovat komentáře ze zasedání Legislativní rady vlády a předložit jeho nové znění. To by mělo být projednáváno na příštím zasedání LRV, které se uskuteční v dalších týdnech. Už původní návrh zákona se setkal s výraznou kritikou právních expertů, ale také Nejvyššího soudu, Ministerstva financí a České národní banky. Mezi hlavní výtky vůči novému zákonu patří fakt, že umožňuje vznik výhodného podnikání pro soukromé a spekulativní investory. Nadále totiž správcem skupiny, tedy tím, kdo podává žalobu, nemusí být nezisková organizace, jako to požaduje Evropský parlament, ale i soukromý investor. Ten je motivovaný získáním až na 25 % z vysouzené částky, nikoliv nejlepším zájmem spotřebitelů.

Další hrozbou v současném znění zákona je pak zneužití k podávání šikanózních žalob, které mohou vést ke zničení konkurence a snížení počtu firem vstupujících na trh. Tyto důsledky nový zákon plně opomíjí. I přepracovaný návrh pak počítá s možností odhlašovacího řízení, kdy se žaloby účastní každý poškozený, který aktivně neprojeví nesouhlas a neodhlásí se. Nedávno projednávaný návrh tak vnucuje právní ochranu místo toho, aby ji spotřebiteli nabízel.

Evropský parlament již na jaře tohoto roku jasně schválil, že by členské státy měly zabránit právnickým firmám v zakládání kvalifikovaných zastupujících subjektů, které by spotřebitele zastupovaly místo neziskových organizací. Toto rozhodnutí Evropského parlamentu Ministerstvo spravedlnosti zcela ignoruje,“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Ministerstvo ignoruje i fakt, že Evropský parlament vyzval členské státy, aby zabránily zavádění poplatků, znemožňujícím plné odškodnění spotřebitelů.

Místo toho ministerstvo přichází s poplatkem pro soukromé správce až 25 % z vysouzené částky. Přesto ministerstvo klidně tvrdí, že je s navrhovanou evropskou směrnicí v souladu,“ dodává Jásek. Podle odborníků český zákon tedy zbytečně předbíhá evropskou směrnici o reprezentativních žalobách, která by měla být hotová na jaře příštího roku, a která bude vyžadovat přepracování Ministerstvem navrhovaného znění zákona. Vznikající směrnice o reprezentativních žalobách je dle odborníků na ochranu spotřebitele navíc více prospotřebitelská a splňuje oprávněné požadavky expertů, aby žalobcem byla pouze nezisková entita, která zastupuje veřejný zájem a zájem spotřebitelů, a nikoliv svůj vlastní.

Zdroj: UZS. Foto Pixabay.

Go to TOP