Vláda se bude zabývat novelou zákona o svobodném přístupu k informacím

Ochránit úřady a další instituce před zneužíváním práva na informace ze strany žadatelů má novela zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou v úterý 8. října 2019 projedná vláda. Návrh ministerstva vnitra zavádí mimo jiné možnost žádat při rozsáhlém vyhledávání informací finanční zálohu. Některé ze změn by měly být podle návrhu zavedeny i do zákona o právu na informace o životním prostředí.

Podle návrhu budou moci úřady a instituce nově odmítnout poskytnutí informace v případě, kdy lze dovodit, že cílem žádosti je způsobit nepřiměřenou zátěž úřadu nebo nátlak na člověka, kterého se požadovaná informace týká. Nově by instituce mohly odmítnout poskytnutí informace i v případě, že by mohla znevýhodnit jednoho z účastníků soudního nebo obdobného řízení. Návrh zavádí také administrativní zjednodušení a prodloužení některých lhůt.

Pokud bude někdo žádat mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, bude moci povinný úřad podle novely chtít zálohu na úhradu nákladů vyhledávání. Ta má podle návrhu činit maximálně 60 procent z předpokládaných nákladů a je omezena horní hranicí 2000 korun. Podle vnitra má sloužit jako ochrana před zneužíváním práva na informace, subjekty navíc nejsou povinny ji žádat.

Odpovídající změny mají být rovněž zaváděny do zákona o právu na informace o životním prostředí. Nejde ale o všechny změny, v zákoně by například neměl být zaveden institut záloh, a to proto, že podle tohoto zákona nelze poskytnutí informací vázat na úhradu nákladů.

Vláda měla návrh projednat v létě, podle předkládací zprávy byl ale podroben dalším diskusím, mimo jiné ze strany neziskového sektoru, podle kterého byly některé navrhované změny pro žadatele příliš omezující. Předkladatelé proto ze zákona vypustili například část, podle které by mohl subjekt vyzvat žadatele, který žádá informace o platech, k doložení toho, zda a jakým způsobem žádost splňuje podmínky pro poskytnutí informace.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP