Část legislativců má pochyby o novele o státním zastupitelství

Část členů Legislativní rady vlády vyjádřila pochyby nad stávající podobou novely zákona o státním zastupitelství, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti. Uvedli to nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a šéf Unie státních zástupců Jan Lata. Diskuse trvala sedm hodin a ministryně spravedlnosti Benešová po ní řekla, že je s jednáním spokojená, ale že dosažené dílčí výsledky nebude komentovat.

I z té délky jednání bylo zřejmé, že stanovisko nebylo jednoznačné. „Zaznívaly názory, které vyjadřovaly pochybnosti, jestli to znění novely je skutečně v souladu s deklarovaným cílem – to znamená s posílením postavení státního zastupitelství – nebo zda se spíše některými ustanoveními neposiluje možnost vlády a ministerstva spravedlnosti do státních zastupitelství ingerovat,“ shrnul Lata.

Také Zeman uvedl, že „ke sporným bodům byly vyjádřeny různé názory“. „Musíme mít ale na paměti, že LRV neřeší věcné otázky – řeší zejména to, zda je předkládaný návrh v souladu s ústavou a s právním pořádkem v České republice. Věcná rozhodnutí je třeba očekávat na politickém poli: zejména na vládě a potom ve Sněmovně a v Senátu,“ podotkl.

Ministryně Benešová sdělila, že šlo o dílčí jednání a další budou pokračovat, takže nebude komentovat výsledky. Podobu finálního písemného stanoviska LRV nechtěl Lata ani Zeman odhadovat, ale je pravděpodobné, že bude částečně nesouhlasné. Novelou se bude před projednáním vládou zabývat ještě protikorupční rada, a to na plénu konaném 2. října.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP