Prezident Miloš Zeman podepsal hned několik novel zákonů

První z nich se týká dluhů z dětství, kterých se lidé budou moci snadněji zbavit. Budou moci využít oddlužení ve zvýhodněném režimu, které se nyní vztahuje na seniory a zdravotně postižené. Změnu přináší novela insolvenčního zákona.

Lidé by se peněžitých závazků z dětství mohli zbavit podle novely za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení. Zvýhodněný režim se týká lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Poslanecká novela navazuje na další ještě nepřijatou úpravu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na jejich zákonné zástupce. Dluhy vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.

Stát bude moci nabízet tržní cenu za pozemky, které bude chtít koupit kvůli udržení státní půdní rezervy. Počítá s tím druhá podepsaná novela zákona – zákona o Státním pozemkovém úřadu. Změna zákona má nabýt účinnosti prvním dnem druhého měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Vláda nutnost změny zdůvodnila tím, že za současného stavu není pozemkový úřad schopen konkurovat trhu. Stát novelou také získá přednostní právo na pozemky, které se převádějí z rezervy pro hospodaření SPÚ do rozvojových programů, jež schválila vláda. Nově bude podle novely také možné zařadit pozemky do veřejných nabídek opakovaně.

Obce si podle novely budou také moci nově požádat o převod pozemků, které jsou definovány jako veřejná prostranství.

Motoristé budou moci od roku 2021 používat elektronické dálniční známky místo dosavadních papírových nálepek. To je třetí podepsaná změna zákona, která je zavádí. Zákonný limit pro cenu známek zůstává stejný. V novém systému bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace.

Platby, které budou vázány na registrační značku vozidla, zaznamená informační systém Státního fondu dopravní infrastruktury. Budou se kontrolovat prostřednictvím kamer, k prověrkám by mohly sloužit i nynější mýtné brány. Systém by mohl do budoucna umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky.

Poplatek už se nebude hradit za jeden kalendářní rok, ale na 365 po sobě jdoucích dní. Pokud někdo prodá svůj vůz, prodá s ním i zaplacený poplatek. Pokud ale dostane od úřadu novou registrační značku na svůj vůz, třeba kvůli její ztrátě, úřad tuto změnu zanese do systému a zaplacený poplatek se bude vztahovat i na novou značku.

Novela osvobozuje od poplatků za dálnice auta na elektřinu, vodík a případně hybridy, které v kombinaci s elektřinou nebo vodíkem používají ještě jiné palivo.

Ministerstvo dopravy si od elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně. Zároveň by se měly snížit provozní náklady až o 120 milionů korun za rok.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP