Rodinní advokáti debatovali o partnerských vztazích

Unie rodinných advokátů uspořádala v posledním srpnovém týdnu 3. výjezdní zasedání. V malebném prostředí Ratibořic se sešly dvě desítky advokátů, aby besedovaly o partnerských vztazích.

Odbornou část debat zajistil viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců Mgr. Pavel Rataj, který vedl workshop o partnerských vztazích, krizích a jejich řešení. Na jeho výklad navázal prof. MUDr. Max Kašparů.

Druhým odborným tématem byla participační práva dětí. Tohoto tématu se ujal ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán s kolegou Mgr. Ondřejem Boušou. Ve sporadických chvilkách volna nám místo konání semináře – herecké muzeum Viktorka – nabídlo wellness, vycházky do Babiččina údolí a jógu, kterou vedla jedna z advokátek a členek unie JUDr. Renata Wachtlová.

Setkání bylo podobně jako všechny ostatní akce pořádané Unií rodinných advokátů nabité výměnou advokátních zkušeností, emocemi, kauzami klientů a relaxací těla i duše. Přítomní projednali také unijní záležitosti, vztah advokátů k soudcům, Istanbulskou úmluvu a mnoho dalších témat. Bližší podrobnosti o unii a jejích akcích, velmi často pořádaných ve spolupráci s Českou advokátní komorou, zájemci najdou na webových stránkách www.uracr.cz.

JUDr. Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů

 

Go to TOP