Středočeský kraj chce změnu zákona, která zrychlí stavební řízení

Středočeský kraj navrhne změnu stavebního zákona, která má zkrátit čekání lidí na rozhodnutí ve stavebním řízení. Proces podle kraje neúměrně protahují přehnané kvalifikační požadavky na úředníky obecních stavebních úřadů.

Hejtmanství chce, aby se požadavky na jejich odbornost vrátily na úroveň roku 2012. Navrženou úpravu stavebního zákona rada kraje předloží ke schválení zastupitelstvu 26. srpna, uvedla 13. srpna 2019 Helena Frintová z krajského úřadu.

„Reagujeme tím na současný stav velice přísných požadavků na kvalifikaci úředníků, které nelze při současné situaci omezené nabídky počtu osob na trhu práce, kdy aktuální míra nezaměstnanosti dosahuje 2,7 procenta, splnit. Stavební úřady pak často nemohou rozhodovat v daných legislativních lhůtách a občané musejí na rozhodnutí čekat mnoho týdnů,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Kvalifikační požadavky nyní splňují jen lidé s vysokoškolským vzděláním v magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního, architektonického nebo právnického směru, vyšším odborným vzděláním v oboru stavebnictví a dvěma roky praxe ve stavebnictví nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a třemi roky praxe ve stavebnictví. Takových odborníků je však podle kraje na trhu práce akutní nedostatek.

Do roku 2012 běžně pracovali na stavebních úřadech i absolventi gymnázií a jiných středních škol nestavebního směru, kteří mohli pokračovat v činnosti na základě přechodných ustanovení stavebního zákona. Pro nově vyhlašovaná výběrová řízení tato výjimka není možná. Přitom podle kraje existuje řada vysokých i středních škol, jejichž absolventi by mohli být schopnými stavebními úředníky.

Navrhovaná úprava podle hejtmanky nepřináší žádná rizika, neboť každý pracovník stavebního úřadu musí do 18 měsíců vykonat zkoušku odborné způsobilosti podle zákona o úřednících územních samosprávných celků a má také povinnost se průběžně vzdělávat.

Zdroj: ČTK, ilustrační foto Pixabay.

 

Go to TOP