Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS otevřela svoji šestou kancelář v Plzni

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS rozšiřuje své zastoupení také pro oblast západních Čech. Její v pořadí šestá kancelář má od začátku srpna 2019 sídlo v Plzni v nedávno dokončeném polyfunkčním objektu Ypsilonka.

„Jednou z našich strategických priorit je rozvoj služeb orientovaných na významné klienty, kteří jsou obchodně spjaty s německy mluvícími zeměmi, zejména s Německem a Rakouskem. Ať už jde o společnosti a privátní investory přímo z těchto zemí, nebo české subjekty, které do těchto zemí exportují či tam investují. Těmto klientům chceme být k dispozici i poblíž jejich působiště. Plzeň jakožto podnikatelské centrum západočeského regionu a univerzitní město s právnickou fakultou byla pro nás z hlediska lokalizace nové kanceláře jasnou volbou,“ vysvětluje hlavní důvody nového zastoupení právě v Plzni řídící partner HAVEL & PARTNERS Jaroslav Havel.

„V západní části Čech dnes nepůsobí žádná velká advokátní kancelář s mezinárodním dosahem, která by pokrývala specifické poradenské oblasti typu velkých podnikových akvizic a fúzí, nemovitostních transakcí nebo zahraničních investic a která by k tomu navíc měla k dispozici i specializované právní týmy pro všechny klíčové právní obory a všechna podnikatelská odvětví,“ říká partner kanceláře Marek Lošan, který má nové zastoupení v Plzni organizačně na starosti.

Plzeňská kancelář se zaměří nejenom na klienty ze západních, ale i jižních Čech. Hlavními kontaktními osobami pro tyto regiony budou zejména partneři, kteří z nich přímo pocházejí nebo v nich trvale bydlí. Pro oblast západních Čech to bude především Marek Lošan a Jaroslav Havel, pro jižní Čechy potom Marek Vojáček, František Korbel a Lukáš Syrový. Z hlediska manažerského řízení bude plzeňské zastoupení spadat pod pražskou centrálu HAVEL & PARTNERS.

„V plzeňské kanceláři chceme postupně vybudovat stabilní personální tým. Již nyní probíhají výběrová řízení na místa studentů, koncipientů a advokátů primárně se zaměřením na korporátní právo, M&A a právo nemovitostí, ideálně s výbornou pracovní znalostí německého a anglického jazyka. Všechny aktuální poptávané pozice najdou zájemci na www.havelpartners.jobs.cz,“ uzavírá Marek Lošan.

Zdroj: Tisková zpráva HAVEL & PARTNERS
Foto: Pixabay

Go to TOP