Pozvánka na semináře: Agentura Bova zve právníky na odborné akce

Agentura Bova se od svého vzniku v roce 1991 zaměřuje na profesionální vzdělávání dospělých. Nabízí a zajišťuje odborné semináře, kurzy a školení především v právních a na právo navazujících oborech. Témata seminářů jsou vždy aktuální, Agentura Bova  zve na  zářijové a říjnové semináře.

Agentura Bova se od svého vzniku v roce 1991 zaměřuje na profesionální vzdělávání dospělých. Nabízí a zajišťuje odborné semináře, kurzy a školení především v právních a na právo navazujících oborech. Témata seminářů jsou vždy aktuální, Agentura Bova  zve na  zářijové a říjnové semináře.

 

10. září 2019, Praha

Seminář soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petra Šuka na téma PŘEVODY, ZASTAVENÍ A DALŠÍ DISPOZICE S AKCIEMI A PODÍLY. Seminář je nabízen také v rámci dalšího vzdělávání advokátů s finančním zvýhodněním z ceny semináře ve výši 15 %. Podrobný program i přihlášku naleznete zde.

 

16. září 2019, Praha

OBCHODNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2019

Seminář pod vedením JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M. na téma OBCHODNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA V 1. POLOLETÍ ROKU 2019. Seminář je nabízen také v rámci dalšího vzdělávání advokátů s finančním zvýhodněním z ceny semináře ve výši 15 %. Podrobný program i přihlášku naleznete  zde.

 

18. září 2019, Praha

Seminář JUDr. Petra Bezoušky, Ph.D. na téma PRŮVODCE NÁHRADOU ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU. Seminář je nabízen také v rámci dalšího vzdělávání advokátů s finančním zvýhodněním z ceny semináře ve výši 15 %. Podrobný program i přihlášku naleznete zde.

 

26. září 2019, Praha

Seminář soudce Nejvyššího soudu Mgr. Michala Králíka, Ph.D. na téma SOUSEDSKÁ PRÁVA A NEZBYTNÁ CESTA V PRAXI A V JUDIKATUŘE NS. Seminář je nabízen také v rámci dalšího vzdělávání advokátů s finančním zvýhodněním z ceny semináře ve výši 15 %. Podrobný program i přihlášku naleznete zde.

 

30. září 2019, Praha

Seminář pod vedením JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M. na téma NOVÁ ÚPRAVA A.S. A S.R.O. – AKTUÁLNĚ K HLAVNÍM ZMĚNÁM A NEJASNOSTEM. Seminář je nabízen také v rámci dalšího vzdělávání advokátů s finančním zvýhodněním z ceny semináře ve výši 15 %. Podrobný program i přihlášku naleznete zde.

 

2. října  2019, Praha

Seminář Doc. JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D. na téma PRÁVNÍ ASPEKTY REKLAMY S DŮRAZEM NA AKTUÁLNÍ JUDIKATURU A PRAXI. Seminář je nabízen také v rámci dalšího vzdělávání advokátů s finančním zvýhodněním z ceny semináře ve výši 15 %. Podrobný program i přihlášku naleznete zde.

 

7. října 2019, Praha

Seminář JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M. a soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petra Šuka na téma EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ – PŘETRVÁVAJÍCÍ NEJASNOSTI PLATNÉ ÚPRAVY I VÝHLED NA STAV PO IMPLEMENTACI V. SMĚRNICE AML. Seminář je nabízen také v rámci dalšího vzdělávání advokátů s finančním zvýhodněním z ceny semináře ve výši 15 %. Podrobný program i přihlášku naleznete zde.

 

17. -20. října 2019, Staré Splavy

Čtyřdenní seminář pod vedením JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M. a JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. na téma SMLUVNÍ A ZÁVAZKOVÉ PRÁVO. Seminář je nabízen také v rámci dalšího vzdělávání advokátů s finančním zvýhodněním z ceny semináře ve výši 15 %. Podrobný program i přihlášku naleznete zde.

 

Zdroj: Agentura BOVA. 

 

Go to TOP